Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Spirituelt
Spirituelt

Spirituelt (235)

 

Uddrag fra e-bogen "Naturånder og kraftsteder"

 

Det sensitive menneske i naturen

Sensitivitet er forstærkede sanser, både de velkendte 5 fysiske, men i høj grad også de psykiske sanser.

Et sensitivt menneske oplever verden som levende.

Det sensitive menneske sanser den fysiske omverdens åndelige liv.

Naturen åbner dørene til den spirituelle verden, for det sensitive menneske der møder dette fysisk, psykisk og åndeligt.

Det rent fysiske aspekt er åbenlyst: bevægelse.

Vi går ad skovstien med vores ben og vi svinger armene i takt med skridtene.

Skovluften trækker vi ned i vores lunger og duften pirrer vores lugtesans.

Blodet suser rundt i kroppen og leverer energi til musklerne, som lever af at blive brugt.

Det er balsam for kroppen. at blive brugt og stimuleret.

Sindet med dertilhørende sjæl, styrkes også i naturen. Sanseindtrykkene fra naturen er beroligende bla. på grund af farverne.

Farver som mennesket ikke kan genskabe, farver i harmoni med hinanden og farver som skifter i de mest utænkelige nuancer alt efter årstiden.

Farver på dyr og planter skifter i takt med den cyklus selve livet drejer om.

Duftene i naturen stimulerer hjernedelen for overlevelse. Hvordan lugter det? Kan det spises?

Duftene fører os tilbage til barndommens oplevelser og duftene fortæller hvad vi færdes i.

Høresansen oplever lyde kun det naturlige kan frembringe.

Fuglene taler sjælens sprog og vinden i træernes blade fortæller om tider der var engang.

Alt i balance, alt i harmoni, vi bevæger os blandt jordens grundlæggende elementer.

Sol og vind mærker vi i ansigtet. Vi føler at kroppen lever og glædes ved en mild brise.

Årsagen til alt liv, jordens grundelementer, åbner vores sanser.

Sanserne er den direkte vej til sjælen og sjælen elsker harmoni

Det sensitive menneske har vækket de sanser der opfatter mere end hvad øjet ser og ørene hører. Det sensitive menneske kan med lukkede øjne se naturens liv. Det sensitive menneske kan uden ord og tale, kommunikere med naturens ånder.

Det der gør naturen med alle dens elementer så storslået smuk og skaber harmoniens cyklus, er åndeligt liv, bevidste og ubevidste naturånder, som er ligeså virkelige som du og jeg.

Det ved det sensitive menneske.

 

Naturens spirituelle liv

Alt er energi i mere eller mindre fast form og stof. Naturen er grundelementernes energi. Når disse opfattes af et sensitivt menneske kan de ses eller fornemmes som:

Rene naturenergier

Væsner med form

Væsner med form og bevidsthed

Formløse væsner med bevidsthed

Særligt højtudviklet bevidstheder med og uden form


Formen de sanses som, er ofte kulturelt bestemt samt præget af beskuerens baggrund og tilgang. Det gør ikke de åndelige energier mindre virkelige, blot gør det oplevelsen og kontakten fattelig. Kommunikationen er ofte telepatisk og med ord, sætninger og symboler der ligger langt fra vores rationelle hjerne. Samtalerne med naturens bevidstheder er ofte spontane og tager ofte en uventet drejning. Kontakten og samtalerne med højt udviklede naturånder vil altid efterlade indsigt, klarhed, eftertænksomhed og tilfredshed. Samværet med lysverdener og Elementalere vil have en healende effekt og lysne sind og tanker.

Een side af sagen er, hvad det sensitive menneske modtager og opfatter i naturen, en anden og langt vigtigere side er hvad den sensitive (og alle andre) sender ud til naturen. Hvad giver vi af tanker, følelser og sindsstemninger?  Hvad er den bagvedliggende tanke med vores ophold i naturen? Hvad tror, tænker og føler vi om og for naturen? Det er vigtigt at gøre sig det klart, da naturen fra naturens side er hypersensitiv og ved lige nøjagtig hvad du indeholder og hvad du sender ud. Ja, ikke alene ved naturens ånder hvad du indeholder, men de bliver også påvirket af det.

Naturens åndeliv har sit ophav i kærligheden. Ren ubetinget kærlighed. Vil du møde naturens åndeliv, sensitiv eller ej, må du være kærlighed. Kærlighed i tankerne, kærlighed i bevægelserne, kærlighed i hjertet. Nøglen til naturens healing, indsigt og guddommelige åndeverden, er kærlighed.

Mød naturen med kærlighed og et guddommeligt samarbejde vil åbenbares.

Naturånder kan lide når deres arbejde bliver beundret og rost. Overvejende er det ikke af egocentrerede grunde, men snarer af kærlighed til det konkrete stykke natur. Hvem kan ikke lide at deres børn bliver rost? Hvem kan ikke lide deres børn blive værdsat og beundret? Naturånderne vil naturen det bedste og ser, at hvis menneskene også vil naturen det bedste, af kærlighed til alt levende, så stråler lyset. Lyset i naturen og lyset i mennesket.

Bevidsthed og udvikling

Kontakten med naturens bevidste ånder, kræver stilhed. Indre stilhed. Når den indre stilhed indfinder sig, er det et ubevidst udtryk for ydmyghed. Når menneskets skurrende energier bliver stille og sindet accepterer tankernes tomhed, er vi åbne for hvad vi er. Når erkendelsen af altings enhed indfinder sig, vil mennesket i os blive stille og ydmygheden opstår. Naturånderne besidder en stærk evne til at genkende mennesker hvor enhedsfølelsen er vækket og for mange naturånder er det en del af deres opgave at formidle/vække enhedserkendelsen til det enkelte menneske.

Det sensitive menneske der opholder sig i naturen, vil på et tidspunkt ane de forskellige udviklings og bevidsthedsniveauer der eksisterer blandt naturånder. Lysverdener af ren naturenergi kan skelnes fra naturånder med bevidsthed og personlighed, som igen kan skelnes fra højt udviklet naturbevidstheder på, hvad jeg vil kalde, mesterplan. Alle har de hver deres opgaver og unikke bidrag til helheden. Når det sensitive menneske har tilbragt en vis mængde tid sammen med naturånderne, bliver det klart at naturåndernes udviklingsvej løber parallelt med menneskenes udviklingsvej. Enkelt sagt, er det et spørgsmål om bevidsthed. Hvor er det enkelte menneske i sin bevidsthed og hvor er den enkelte naturånd i sin bevidsthed. Hvilken samlet bevidsthed har en befolkning i et land og hvilken bevidsthed har et konkret samfund af naturånder. Alle er vi på hver vores bevidsthedsplan og sådan er det også blandt naturånder. Vi arbejder alle for lyset, bevidst eller ubevidst, direkte eller indirekte. Alt hvad mennesket er, afspejles i naturen. Alle spørgsmål mennesket måtte have kan besvares af og i naturen. For hvert menneskeplan er der et tilsvarende åndeligt plan i naturen. Naturen er den direkte vej til erkendelsen af altings enhed.

 

Onsdag, 20 September 2017 19:10
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Rene Sønderbæk
Læs mere…
 
”DA JEG SÅ DIG”
Af Irma Lauridsen
 
Roman med spirituelt tema
 
 
En ung kvinde kommer gående på en gade i London og aner ikke, at hendes liv få øjeblikke efter vil være forandret for altid.
Helt tilfældigt får hun øje på en fremmed mand og føler stærkt, at hun kender ham og er nødt til at få kontakt med ham.
Hvem er han, og hvor har hun mødt ham før?
Hun følger efter manden, som ser chokeret ud, lige da han ser hende. Men han nægter at kende hende. Derefter flygter han, men hun følger efter, sikker på, han gemmer på en hemmelighed, der også har med hende at gøre.
Hvorfor kan hun intet huske? Hvad er der sket i hendes liv, som alle, både familie og venner, åbenbart holder skjult for hende?
 
Da Anna går i hypnose for at lede i fortiden, rystes hun dybt og kan umuligt tro det, hun oplever.
Dette fører hende ind i dele af livet, hun slet ikke kan få til at hænge sammen. Men som hændelserne tvinger hende til at tage stilling til.
Herefter kan intet mere blive det samme. Og Anna siger på et tidspunkt: ”Måske aner vi overhovedet ikke, hvordan det hele hænger sammen. Vi ser vores liv på en bestemt måde, fordi andre ser det på samme måde. Hvad nu, hvis alt er fuldstændig anderledes, end vi tror …”
En hjerteskærende roman om hændelser, der for mange vil være dybt rystende. Men også om en kærlighed så stor og anderledes, at den næsten er umulig at rumme.
Mere om bogen på www.irmalauridsen.dk
”Da jeg så dig” er på 384 sider
 
 
 
 
 
 
Tirsdag, 21 Juni 2016 16:04
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Irma Lauridsen
Læs mere…
Forskellige former for besættelse!
 
Her et indspark med mine erfaringer og tanker.
 
Den menneskelige hjerne er nok det kraftigste stykke værktøj vi er udstyret med.
Det er i hjernen vi har den største koncentration af bevidsthed. Derudover er der bevidsthed i hver en celle i kroppen samt bevidsthed i vores aura. Ikke at glemme den bevidsthed vi kan have med ”Spirit” eller hvad man nu måtte benævne dette plan.
Vi har ALTID muligheden for selv at bestemme, hvad vi vil tro på. Ingen ANDRE kan bestemme hvad/hvilke overbevisninger, vi ønsker at have. Dette betyder dog ikke at vores miljø IKKE kan have indflydelse på hvad vi tror og tænker.
Jeg ved at der findes mange forskellige energier som kan påvirke os. Det kan være ”spøgelser” dæmoner, nisser samt mange andre former for energier i vores miljø.
Nogle mennesker kan opleve det jeg vil kalde en klæbeånd. En energiform som klæber sig på et menneske. Denne ”ånd” kan påvirke et menneske således at personen i perioder ikke er i stand til at tænke egne tanker, samt gør ting der ikke er normalt for personen. Nogle er ikke klar over dette fænomen og det bliver en form for hverdag. Personen når måske ikke de mål i hverdagen som kunne være ønskeligt.
 
 En ”besættelse” kan blive kunstigt skabt i hjernen og være så stærk/kraftig. At clairvoyante kan læse på personens tanker og bekræfte dennes besættelse. Det er disse besættelser, som ”systemet” vil kalde indbildning eller høre stemmer. Den ”besatte” kan via tankens/hjernens kraft frembringe ”skader/symptomer” på egen krop samt have oplevelser af energier inden i og ude på kroppen. Dette er selvfølgelig problematisk, hvad enten der er tale om indbildning eller en reel besættelse. Den reelle besættelse er for mig nemmere at komme af med. Det har jeg ”værktøjer” til. Hvorimod den ”indbildte” kan være sværere at slippe af med. Det er dog ikke lige til at forklare den indbildte person at der ikke er ”noget”.
Fakta er at personen har en oplevelse der er ”   RIGTIG” ligesom overgreb mod personen også er rigtig. Det er muligt ved tankens kraft/overbevisning selv at dræne sin egen krop for energi. Dette kan resultere med skade på kroppen. Fuldstændig det samme der sker, når man selv opbygger kroppen mentalt med energiarbejde. Det andet er bare med omvendt fortegn. Det der kan ske i denne proces er at sjælen mere eller mindre tjekker ud i korte eller længere perioder. Sjælen befinder sig ikke godt i den krop som er i gang med at dræne sig selv fra fysisk overskud. Det er naturligt at når kroppen begynder at bruge energien fra indre organer mm. Så er ”templet” sjælens bosted ikke noget rart sted at befinde sig. Derfor vælger sjælen i perioder eller næsten permanent at forlade kroppen. Dette er naturligvis ikke optimalt for sjælen. Der er et ordsprog som siger ”Kroppen er mit tempel for sjælen”
Det er derfor vigtigt at kroppen er i god fysisk form. Dette for at tjene sjælens udvikling bedst muligt. Når sjælen ikke er i kroppen har denne også svært ved at genere energi og erfaringer. Denne energi opbygges normalt ved at kroppen og sjælen trives i foreneligt samarbejde.  Personer der ”vælger” at være i denne tilstand (indbildt besatte) er ofte meget kontrollerende og har ikke tillid til at eksperter kan hjælpe. Dette selv om der bliver bedt om hjælp. I nogle tilfælde kan personens oplevelse/overbevisning være så kraftig at hjælp er meget svær. Det handler om at være særdeles meget kontrollerende i sin ”besættelse” og trække energi via ”offerrollen”.
Det at clairvoyante kan ”se” forskellige energiformer betyder nødvendigvis ikke at den clairvoyante har bevidstheden/evnen til at kunne håndtere disse situationer. Dette uanset om der er tale om ”spøgelser/ånder/poltergejst” som er rigtige enten i tankeform, eller som er fra den virkelige ”usynlige” verden.
 
Hvordan optræder disse?
Der er forskellige former for besættelse(r)
Der kan være tale om energier i form af dæmoner, poltergejst som nok hører til den slemme ende. Disse kan vælge at være i huse, lejligheder hvor mennesker bor. Deres formål er at skabe frygt og angst hos de mennesker der er i huset/lejligheden
Det er dog ikke noget problem at fjerne disse energier. Det kan mange energiarbejdere gøre.
 
Derudover findes der ”fredelige” spøgelser. Disse er nødvendigvis ikke ubehagelige, men deres tilstedeværelse kan have flere formål. Bl.a. at fortælle de levende at der findes mere mellem himmel og jord.
En anden energiform der findes er det man kan kalde ”jordbundne” ånder. Mennesker som er, døde, men disse ved ikke de er døde. Disse befinder sig i en form for ”GRÅ-ZONE” en slags ”Ingenmands-land”.  Nogle af disse kan være i dette mellemstadie i lange perioder mange måske hudrede år. Lige indtil de får bevidsthed til at vende ”hjem”. Denne viden kan formidles gennem clairvoyante eller andre der kan kommunikere med de ”jordbundne” ånder.              
 
 
 
Claus Levin Nielsen
Tirsdag, 14 Juli 2015 21:08
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Claus Levin Nielsen
Læs mere…

Sjælens Udviklingstrin

 
Oversat af John Jørgensen
 
Efterhånden som vi reinkarnerer fra livstid til livstid på vores sjæls lange rejse - hvor vi indsamler oplevelser og erfaringer, og opfylder vore aftaler - kommer der en udviklings proces til syne, og forløbet af denne udvikling kaldes Sjælens Alder.
 
Sjælens Alder refererer til hvor meget en person er vokset i erfaring på planeten, ikke så meget hvor mange liv han eller hun har levet. Ingen person er "foran" eller "bagefter" nogen anden, men optager simpelthen hver sin plads i en kontinuerlig cirkel der fører til og fra Tao.
 
Hver sjæls alder tilføjer et nyt perspektiv og en række lektioner, der tilbyder os ny erfaring, individuelle valg, og i sidste ende, muligheder for at lære nyt og udvikle sig.
 
I løbet af denne cyklus af inkarnationer, udvikler sjælen sig gennem fem sjælelige alderstrin på det fysiske plan. Hvert trin er et tegn på sjælens udvikling.
 
 
Sjælens alders trin
 
Spæde Sjæle beskæftiger sig med spørgsmålet om at overleve; de har endnu ikke grundlag for at fornemme hvad der er "derude" - de ved kun at det "ikke er mig". Spæde sjæle lever ofte på kanten af samfundet og deres livsoplevelse er enkel, jordnær, basal og mystisk. Hvis de ikke har ældre sjæle til at give dem en venlig vejledning i at kende forskel på rigtigt og forkert, kan spæde sjæle reagere voldeligt på alt hvad de opfatter som trusler.
 
Fokus: Overlevelse
Lande med mange spæde sjæle: Etiopien, Ny Guinea, Cambodja
 
 
 
Barne Sjæle (også kaldet baby sjæle) har behov for struktur og de har tendens til at leve strengt efter deres overbevisning som er baseret på dogmer, såsom religiøs fundamentalisme. Barne sjæle er fokuseret på at bringe folk sammen under civilisationens paraply, de opfatter andre som værende "ligesom mig." De kan blive forvirrede og kede af det når disse "andre mig'er" ikke opfører sig som forventet. Deres livsopfattelse er regelbaseret, stift, dogmatisk, familie-orienteret, og meget struktureret omkring overholdelse af de love og skikke der er i deres organisation eller kultur - tænk på det Amerikanske midtvesten med den samvittighedsfulde trang til at være en "ideal borger."
 
Fokus: Regler/Love
Lande med mange barne sjæle: Iran, Irak, Haiti, Irland, Libyen, Mellemøsten
 
 
 
Unge sjæle er succes orienterede og sætter høje standarder for personlig vinding. Unge sjæle lærer hvordan man påvirker verden, og de ser andre som "dig'er" de kan påvirke (til at følge deres opfattelse af tingene). Deres livsopfattelse er konkurrence orienteret, de er flittige, selvstændige, profit-skabende og har en vinder/taber mentalitet i jagten på alt der fører til velstand. De frygter at ældes med deres krops naturlige tilbagegang og de går meget langt for at bevare deres status og udseende. Unge sjæle kunne være den officielle sjæls alder for ansigts-løftninger, botox indsprøjtninger, og fedmeoperationer.
 
Fokus: Succes/Præstation
Lande med mange unge sjæle: USA, Kina, Israel, De Forenede Arabiske Emirater
 
 
 
Modne sjæle er relations orienteret og har tendens til at drages mod følelsesmæssige dramaer. Modne sjæle dykker ned i deres interne verden og udforsker deres forbundethed med andre, de fornemmer ivrigt andre menneskers "processer", og opfatter dem på samme måde som de opfatter deres egne. Dette kan skabe for meget emotionel intensitet der ofte foregår uden overblik. Deres oplevelse af livet er dramatisk, emotionelt, sæbe-opera-agtigt, indfølende, intimt, empatisk og selvbevidst.
 
Fokus: Relationer
Lande med mange modne sjæle: England, Østrig, Italien, Polen
 
 
 
Gamle sjæle søger det store perspektiv i livet og har mindre interesse i at deltage i det materialistiske ræs. De har tendens til at være mere ubundne og prøver at se sig selv og andre i en større sammenhæng. De lever efter devisen "lev og lad leve". Deres livsstil er tilbagelænet, afslappet og frigjort fra emotionelle dramaer. De er spirituelt-orienterede og nogle gange lidt dovne.
 
Fokus: Det store overblik, filosofisk perspektiv
Lande med mange gamle sjæle: Island, Holland, Finland, Tjekkoslovakiet
 
 
Fredag, 03 Juli 2015 10:39
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af John
Læs mere…
Karma, hvad er det?
 
Mange gange bliver vi, som mennesker, forvirrede. Nogle gange er det som om, at der er ti ting i vejen på én gang og vi føler ikke, at vi kan få hoved og hale i noget af det, vi oplever i vores hverdag. Vi vil gerne ændre vores verden, men vi ved ikke hvad det er, vi skal ændre, kun at ”noget” skal ændres.  Og så tager vi fat i det overfladiske og ændrer på det ydre. Vi får måske en ny kæreste, vi flytter til et nyt sted, vi prøver en ny strategi for at blive hørt, eller vi får et nyt job. Alt sammen for at opdage, at vi stadig har samme problem. Kæresten bliver hurtig kedelig, huset roder, ingen lytter. Jobbet har samme kedelige indhold og lederen kan ikke forstå dig… Vi har altså ikke fået løst problemet, men kører i ring. Oplever de samme problemstillinger, blot med nye mennesker. Og det vi gør, svarer til at komme læbestift på badeværelses-spejlet og ikke kunne forstå, at vi ikke har noget på munden, når vi kigger i lommespejlet. Vi prøver at ændre på ydre omstændigheder i stedet for at ændre på indre omstændigheder i os selv.
 
Men der er heldigvis hjælp at hente i den åndelig verden. En af universets 7 grundprincipper er Karma, også kaldet loven om aktion og reaktion. Når du træffer et valg, så får du de konsekvenser, der svarer til det valg du har truffet, og konsekvenserne viser sig overalt i din hverdag. På den måde er alle mennesker født lige, for vi har alle 24 timer i døgnet, som vi har til rådighed. Om vi bruger dem foran fjernsynet, i-pad’en, computeren, eller om vi bruger dem til at udføre noget godt i verden, er ligegyldigt for karmaloven. Om vi bruger de 24 timer konstruktivt eller destruktivt er ligegyldigt for den skabende kraft (man dør bare hurtigere hvis man er destruktiv). Og det er så et spørgsmål om hvad vi vil bruge vores liv på. Det er det, der kaldes det frie valg. Vi er alle underlagt karmaloven, og den har intet at gøre med om man er ”et godt eller dårligt menneske”, da al fordømmelse er et menneskeskabt begreb. Karmaloven betyder blot, at det du sår på dit livs mark, er det du høster i livet. Og det betyder noget direkte, hvad det er for nogle bevidste valg du træffer i livet, og hvor meget du tager ansvar for dit eget liv.
Ikke for andres liv, men for dit eget livs vedkommende.
 
Lad mig komme med et godt eksempel. Vi har en rar gammel mand, som hele livet har været der for andre. Han har sat alt til side hver gang andre har brug for hjælp. Umiddelbart lyder han som en ”god” mand, men universet ser ham ikke som god. Han har nemlig ikke opfyldt det formål han selv havde i livet, men har tilsidesat sig selv, for at kunne tilfredsstille andre. Denne mand kan ikke forstå hvorfor han hele tiden møder mange mennesker, der udnytter ham og måske endda snyder ham. Han er jo så flink og gør altid alt det gode han kan komme i tanke om. Hvorfor er der så nogle, der ikke er gode mod ham?
Svaret skal findes i det valg han foretager karmisk. Han fortæller hele tiden universet, at andre mennesker er mere værd, end han er. Og det er hans sjæl naturligvis uenig i, så derfor får han hele tiden valget om at vælge sig selv frem for andre, at vælge den formålsfyldte vej for ham. Netop for at han kan ændre sin egen karma og dermed en positiv retning for sin sjæl.
 
Karmaloven er lige så præcis som tyngdeloven. Den er ens for alle. Der er ikke nogen tilfældigheder, kun momentum. Og vi er selv herre over hvad og hvordan vi tænker, og føler og hvilke handlinger vi vælger at udføre. Men det kræver udvikling og udvidelse af vores bevidsthed at træffe nye valg i vores liv.
 
Der findes faktisk forskellige former for karma. I den sammenhæng er det vigtigt at huske at karma faktisk også flytter med fra liv til liv. Så selvom du ikke er bevidst om det, kan grundårsagen til en karmisk påvirkning godt ligge flere liv tilbage. Det gælder bl. a. forskellige fobier som vandskræk og højdeskræk, men kan også være sådan noget som at stå offentligt frem med sine evner ( vi er mange der er blevet brændt på bålet eller latterliggjort for vores evner i andre liv). Det kan også gælde eder og forbandelser samt løfter vi har aflagt som gældende ”til evig tid”. Evig troskab, fattigdomsløfter, healingsløfter, ægteskabsløfter osv. Alt sammen noget der hæmmer os i vores nuværende liv, og som vi ikke kan huske, men som sjælen husker og som betyder at vi handler og vælger som vi gør. At vi ikke kan huske hvad der er sket i tidligere liv, fritager os nemlig på ingen måde for ansvaret for vores eget liv. Der findes 2 slags personlig karma. Optjent og aftjent karma. Eller man kan kalde det retfærdig og uretfærdig karma og de kan begge være fra dette liv eller fra tidligere liv. Derudover findes også genetisk karma, altså karma man har arvet fra sin slægt, og sagt ja til at arbejde med, inden man inkarnerede. Man skulle tro, at den aftjente karma ikke længere var aktuel, men det er den nogle gange og specielt ses det ofte, når valget og årsagen ligger i et andet liv. Det er den aftjente karma (hvor vi er begyndt at træffe nye valg, men stadig har hukommelsen om fortidens følgevirkninger) der gør, at vi føler at vi går i ring og historien gentager sig hele tiden.
 
Der er også karma der stammer fra fællesbevidstheden på Jorden. F. eks tilsvining af naturen, afbrænding af regnskoven, atomsprængninger, genmanipulation af planter og dyr, krige osv. Det er noget vi alle har et fælles ansvar for at løse og dermed får karma på. Lige som vi har et fælles ansvar for at stoppe forbrydelser mod menneskeheden (folkemord o.a.) Det kan godt være at du ikke personligt kan stoppe en krig i Irak (det var irakernes ansvar indtil resten af verden blandede sig), men du kan være bevidst og give din stemme til kende. Uanset hvilken holdning du har, så er den universelle lov indrettet sådan, at du ikke må træffe valg på andres vegne, eller gøre noget som kan skade andres frie valg for deres liv. Men du må vælge for dig selv. Og hvis du vælger ikke at vælge, så har du tilladt at andre bruger dig som deres legetøj for at styrke deres egen agenda.
 
Den kollektive bevidstheds karma, skal ændres sammen med andre mennesker i det man kalder fællesskaber. Og det gøres bedst ved at fokusere på det ønskede og ikke det uønskede. Man kan sige et fællesskab der fokuserer på gode formål i stedet for at gå i kamp og krig mod det uønskede.
 
Den personlige karma og den genetiske karma, er man nødt til at arbejde med personligt. Og det betyder i sin enkelthed, at du er nødt til at træffe nogle nye valg i dit liv, hvis du vil have et andet resultat end det du har lige nu. Og det kan godt være noget af en jungle at finde ud af, hvor man skal starte med at træffe nye valg. At træffe et nyt valg, betyder at gøre noget andet, end man plejer at gøre. Ikke at tænke noget andet og ikke at føle noget andet, men at foretage nogle konkrete handlinger anderledes. Det betyder, at der er vaner og mønstre der skal laves om. Det betyder at man skal se nogle problemstillinger i et nyt og større perspektiv. Lad mig komme med endnu et eksempel;
En kvinde, som har stor indsigt i spirituelle emner, kan ikke forstå at hun aldrig har fået nogen løn af universet for al den fred hun spreder ud, under sin daglige meditation. Så hun har lært, at hvis man vil have flere penge, så skal man tænke positivt. Hun er så god som dagen er lang, og hun fordømmer ingen. Hun kan se, at alt eksisterer med et formål … men hun er efterhånden blevet meget fattig af at sidde og meditere. Hun kan ikke forstå at Gud og universet ikke belønner hende, så hun beslutter sig for at meditere noget mere, for det må jo virke….
Hun har ikke forstået karmaloven… Når hun sender positive tanker ud, så høster hun blot flere positive tanker, og det er selvfølgelig meget godt, men hun har ikke forstået, at livet her på jorden handler om at leve livet FYSISK, og du kan ikke spise positive tanker. I et andet liv har hun aflagt et fattigdomsløfte, der gælder til evig tid, og dette er også med til at blokere hendes finanser. Faktisk prøver hun også at leve i overensstemmelse med nogle andre love, end dem der gælder her på jorden. Husk på, at hun fra et højere perspektiv har valgt at inkarnere for at få en FYSISK oplevelse og erfaring. Ved kun at bruge sit liv på meditation og gode tanker, påvirker hun kroppen negativt, når hun ikke opfylder dens behov og dermed påvirker hun også sin sjæls formål i dette liv, i en negativ retning.
Så selv om det ser godt ud og lyder godt, så har det en direkte negativ konsekvens for den gode kvinde i forhold til karmaloven. Og det er fordi hun i sine meditationer ikke opnår større bevidsthed om sig selv, da der ikke nødvendigvis er læring i at sidde og meditere dagen lang og tænke positivt uden at følge det op med fysiske handlinger.
 
Heldigvis er der hjælp at hente, hvis du ikke selv kan se hvilke valg du træffer, der påvirker dig negativt eller har en negativ konsekvens, i forhold til det du ønsker at opnå i livet. Jeg kalder det en Karma-analyse og det er en reading af en times varighed, der hjælper dig med at foretage nye valg, så du kan ændre på dit liv.
 
En af mine evner er, at jeg er utrolig struktureret og praktisk, når det kommer til den åndelige verden. Med al den viden der er tilgængelig, er det af afgørende betydning at kunne bruge sine clairvoyante evner på en måde, der direkte kan anvendes i vores daglige liv. Jeg har den evne at kunne se meget dybt i folk og derfor kan jeg sætte ord på, strukturere, forklare, analysere og give mening til de sammenhænge der er i dit liv, og selvfølgelig også dem, som du ikke selv kan se. Jeg læser om din sjæl i Akashic Records, hvor alle optegnelser om dig, til alle tider står. Jeg har specialiseret mig i de forhold, der gør dig til den sjæl du er, og hvad der gør dig til den person du er i dette liv. Sjælen er evig, men bruger forskellige udtryk (forskellige personligheder og gener og kroppe) i hver inkarnation den vælger. På denne måde har sjælen mange forskellige udviklingsmuligheder. Jeg har valgt primært at beskæftige mig med de ting der har betydning for dig i dette liv. Det trækker nogle gange karmatråde tilbage til andre liv og disse cleares hvis de skal det, eller du får at vide, hvordan du kan ændre din egen karma, ved at træffe nogle nye valg her og nu.
 
Bestil en karmisk analyse allerede i dag. Du sparer 300 kr. på karmiske analyser i hele marts måned 2015 (introduktionsprisen er 1500 kr.)
 
Jeg er Viviane Divine. Clairvoyant livsanalytiker. (Kontakt: www.divinesoul.dk eller 61276622)
Tirsdag, 03 Marts 2015 12:33
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Viviane Aslaug Divine
Læs mere…
 
 
”UDEN AT VIDE DET”
Ny ungdomsbog om livet, døden og livet efter døden.
 
 
 
Netop nu er forfatter og foredragsholder Irma Lauridsen aktuel med en ny ungdomsbog med titlen ”Uden at vide det”. Bogen kan dog lige så vel læses af voksne.
Bogen handler om livet og døden, og i dette tilfælde specielt livet efter døden – i hvert fald som forfatteren forestiller sig, det kan forekomme.
Men det er samtidigen bog om ubrydelige venskaber.
Det er en bog fyldt med spænding og gys, og alt ligner i starten et mareridt, hvor tingene efterhånden falder på plads i en slags forståelse for hovedpersonen.
Bogen kan også være til en slags eftertanke og samtale - for både unge og voksne.
 
Lidt om bogens handling, tekst fra bogens bagside:
Lige før jeg åbner øjnene, er jeg sikker på, jeg ligger i min seng. At det er morgen. Om lidt kommer min mor og rusker i mig, og siger: ’Leo, nu skal du op.’ Jeg flytter hånden for at skubbe dynen til side, men jeg kan ikke mærke nogen dyne. Og jeg ligger ikke i min seng.
 Lige nu aner jeg intet om det mareridt, der venter forude ...
 
Leo vågner op på en strand og ved ikke, hvorfor han ligger her. Hvorfor er han alene? Og hvorfor kan han ikke huske noget?
 Det viser sig, at intet er, som det plejer. Heller ikke da han kommer hjem, og han til sin skræk opdager, at nogle andre er flyttet ind i hans hus. Og Leo opdager, at han er fanget i et mareridt, hvor virkeligheden overgår hans værste fantasi.
 
Forlaget skriver om bogen:
 "UDEN AT VIDE DET er en thrillerfortælling om, hvad der sker, når ens virkelighed pludselig vendes på hovedet, og intet længere giver mening. Bogen er skrevet af den danske forfatter Irma Lauridsen, der har et særdeles omfattende forfatterskab bag sig, som blandt anden dækker over romaner, livsstilsbøger og noveller. 'Uden at vide det' er en medrivende og uforudsigelig fortælling om liv, død og brudte illusioner."
 
En ung mand – Jacob på 15 – sendte en mail til Irma efter læsning af bogen, der lød:
”Hold da op! Jeg fik foræret din bog UDEN AT VIDE DET og kunne slet ikke stoppe med at læse den. Efter første side var jeg bare nødt til at sluge det hele uden at lægge den fra mig (fik næsten ikke sovet den nat, og det er din skyld!)
Jeg fattede ikke, hvad der var galt, hvorfor alt det skete, som Leo først troede var en grim joke, nogen lavede med ham. Indtil han altså blev klogere. Først langt fremme i bogen begyndte jeg at forstå det, hvor jeg virkelig fik et chok! Og tænkte: Kan det virkelig ske? Men bagefter tænkte jeg: ja, hvorfor ikke? Jo, jeg tror godt, det kan være sådan. Og at der er noget godt til at tage sig af os, når den slags sker. Tak! Skriv mere af den slags!”
Bogen er på 123 sider. Den kan bestilles hos alle boghandlere, men købes billigst på nettet.
Kan også lånes på biblioteket.
Læs mere om forfatteren på www.irmalauridsen.dk
 
 
Søndag, 07 December 2014 21:23
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Irma Lauridsen
Læs mere…

 

 
 
 Den nye vej til LYKKEN går gennem TANTRA.
 
Alle mennesker på denne planet er på evig jagt efter lykken. En kendt person sagde engang ”lykken er en sjov starut, inden man ved af det er den slut”. Årsagen kunne jo være at vi, når vi finder lykken, tror at det er vores lykke. Sandheden er, at vi ikke kan finde den, hvis vi drøner rundt og leder alle mulige steder. Hvis vi derimod ”vender blikket indad”, er der en chance for, at vi finder noget der ligner lykke, da den faktisk er en slags skjult tilstand inden i os. Hver gang vi tror at vi har fundet den, er der risiko for at vi mister den igen. Så fortsætter vi vores rejse og vores søgen efter lykken. Nogen tror, og vi får det tit at vide, gennem f.eks. Tarot, astrologi og lyrik, at lykken findes der hvor regnbuen ender og at lykken er en krukke med guld. Det er selvfølgelig ikke sandt, guld er ikke det værste at have, men har dog endnu ikke har gjort nogen mennesker lykkelige, tværtimod. Guld er årsagen til de fleste krige, så det kan jo ikke siges at være lykken. 
 
Heldigvis er der flere og flere af os som finder ud af at lykken er inden i os selv. Og det er her vi skal finde den og forfine den. Tilfreds (til fred) betyder i virkeligheden fred i sindet, og kan godt sammenlignes med det, at være lykkelig. På et tidspunkt synes vi forhåbentlig selv, at vi er lykkelige, først da kan vi få vores højeste ønske opfyldt, nemlig ”at være lykkelige” og vi kan nu også være det sammen med andre mennesker, og i særdeleshed med et andet menneske, der måske også er lykkelig.
 
 

OG  HVAD ER SÅ TANTRA? …………

Tantra er vejen til lykken – gennem leg, sanselighed og væren i nuet sammen med din partner. Og tantra betyder, at du konstant skal være bevidst om dine handlinger, dine ord og tanker der til sammen udgør nogle både simple, men også komplicerede spilleregler, som i virkeligheden handler om hele livet. TANTRA er livets spilleregler. Og her gælder det om at øve sig og blive bedre til at lege efter disse spilleregler.
Den vigtigste regel er, at du ikke må gøre, eller sige, eller tænke noget som kan skade andre eller dig selv endsige din partner. HALLO - siger du nu – de 10-bud. Ja måske kan det godt være, at der er en sammenhæng, men legen går jo ud på, at du jo selv bestemmer hvad der er det rigtige.
.HALLO -  fri vilje kan jeg virkelig selv bestemme, ja du kan – og når du først opdager, at det du gør ved din partner når du er opmærksom og det din partner gør ved dig når han eller hun er opmærksom, føles rart, så er du på vej til at blive ”Tantriker”.
Du er også Tantriker når du rejser dig for et andet menneske i bussen eller følger en blind eller gammel dame over vejen. 
Mens du leger og spiller spillets regler opdager du selv små tricks og genveje som handler om at spillet kan blive bedre og hurtigere. Det er her du begynder, at føle dig lykkelig. Ordet lykkelig kan nemlig også oversættes til "tilfreds", som faktisk er en indre ro omkring dit hjertechakre. Vi siger det tit  til hinanden ”vi føler ro i sindet!.
 
Nu bliver det interessant.
Vi er nu kommet til den Tantriske-elskov.  En lille del af den tantriske filosofi og de trantriske tekster omhandler direkte den erotiske side af vores liv. Grundtanken om livets leg gælder også her og er blevet mangfoldiggjort de sidste år i vesten gennem forskellige organisationer og gennem Tantriske-skoler.
 
TANTRA er en slags spiritual elskov.
Nu nærmer vi os lykken –
Når to mennesker i kærlighed dyrker Tantrisk-elskov, og bruger teknikkerne som de har lært og leget sig til, kan de sammen nå til ”Nirvana” , som er den højeste bevidsthed for menneskesjæle – altså den ”syvende-himmel.”
Det lyder jo dejligt, men så nemt slipper du ikke.
Du skal huske, at du først skal kende en del af spillets regler, og blive god til dem, før du og din partner kan flyve direkte ind i lykkens univers.
 
Da energierne mellem det maskuline og det feminine findes i ethvert menneske, skal det selvfølgelig helst være en mand og en kvinde der sammen leger og dyrker den erotiske del af tantraen. Og at de begge nyder at give og modtage. Alt er tilladt så længe de begge synes det er rart – dette er jo en del af spillets regler.
 
I flere tusinde år har Buddhister og måske især Hinduister dyrket denne ekstatiske form for sex, men i dag er det nok et af de mest hotteste emner i dagens Danmark, hvor du til hver en tid kan tilmelde dig et Tantra-kursus. Og heldigvis er Tantra eller lykken nu tilgængelig for os alle, hvis vi har lyst til først at yde og dernæst at nyde.
Det fortælles at Buda som ung blev oplært i tantra hos byens smukkeste kvinde.
 
Tantra kan sammenlignes med TAO som betyder det guddommelige, det højeste, eller VEJEN – altså din/jeres vej til det himmelske.
Nu skal det være.
Fat i stearinlysene og tænd op under røgelsespindene – slip alle begrænsninger og hæmninger – og giv din partner lov til stille og roligt, at åbne dig. Bagefter kan I jo bytte. Man siger, at det er sådan at guderne elsker. Altså Shiva og Shakti, som er de gamle Hinduiske guder – og måske er det også dem der har skrevet de gamle Tantriske-tekster.
Husk at slukke for mobiltelefonen og hiv stikket ud på fastnettet.
 
Bliv nu ikke forskrækket. Der er i dag så mange link på nettet, hvis du søger på ordet Tantra – Det er så meget oppe i tiden – heldigvis – at det næsten er ligesom at lave slægtsforskning, masser af søgen og masser af tid til fordybelse.
 
Der findes på nettet sider og skoler, hvor du kan læse og lære og hvor du kan lege, men du skal vide, at  lykken kun findes et sted – nemlig i dig selv. Når du opdager det, kan du jo dele den med andre der også har noget lykke i sig.
 
Held og lykke med at finde DIN lykke.
Lys og kærlig hilsen Jørgen Girotti
Mandag, 26 Januar 2015 07:14
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Jørgen Girotti
Læs mere…
 
Den højere vilje og den Universelle Fars vej er tilgængelig for alle .. men de fleste sjæle har formået at dyrke modsatrettede momentums .. arbejdende i opposition til Faderen.

Uvidenhed er forårsaget af det ubevidste sind .. som er fokuseret på det ydre  og på objekter af sanserne. Det er et sind som er identificeret som den fysiske krop med alle kroppens længsler og sensoriske lyster.

Jeg ser det hver dag, som jeg går blandt menneskeheden. Jeg observerer og venter tålmodigt for at evolutionen kører sit løb inden i personligheden og sjælen. Når den enkelte fuldstændig har udmattet sig selv med sine egne overbevisninger og levevis .. og når de er kommet til slutningen af at opleve resultaterne af deres meninger of forestillinger om Gud .. så er det mere oplagt, at deres søgen efter sandhed og retfærdighed begynder at røre og måske blomstre.

Igen og igen fortsætter mennesker med at genopleve de nøjagtige samme dynamikker og omstændigheder i deres levetid. Hver ny levetid giver muligheder for at dyrke deres karakter hen imod værens-attituderne og de levende attituder af evigheden og Guds nåde .. at dyrke de retfærdige værdier og prærogativer, der vil åbne deres sjæl til Faderens Ånd. Hver levetid præsenterer læringsmuligheder for at udvide og korrigere deres misforståelser af hvordan Universet fungerer og opererer .. hvordan den evolutionære udvikling af den individuelle personlighed og sjæl skal blive født gennem sinds-samarbejde og loyalitet .. gennem ydmyghed og ærefrygt at få lov til at føde sig selv ind og gennem den materialiseret sjæls energier, der søger at blive spiritualiseret i deres opstigning indad og opad i frekvens vibrationer.

Hans Suveræne Kongerige vil bringe til hver enkelt sjæl den nødvendige værdighed og selvrespekt der skal til for at modnes og blive mere modtagelig for himlens vilje .. dog .. forudindtagethed skabt af sind og krop skal gives i Paradisets Nærværs varetægt.

Jeg byder dig at smide din rustning og våben af egoistiske fantasier og misforståede forventninger, der fører til skuffelse og illusion; at hæve dit syn ind i det hellige og dybt inspirerende Nærvær af Gud, som er kommet for at præsidere som din livskraft inden for vidderne af din midte.

JEG ER Michael af Paradissønnernes Orden.
Søndag, 07 September 2014 12:42
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af SS Scandinavia
Læs mere…
 
Forord
Januar 2014
 
Jeg havde fået en idé om at skrive en bog om den Feminine Energi, Kærlighedens (hvad nogle kalder Gud, andre Allah etcetera) kvindelige ansigt. Og jeg havde fået en idé om at skrive om kunstneren. Det var da jeg mødte Virginia Woolf og hendes ”Sit Eget Værelse” at en fornemmelse viste sig , med henvisning til at forbinde de to.
 
I os alle råder der forskelligartede kræfter, den ene mandlig og den anden kvindelig og dette er ikke udtømmende, men udgangspunkt for disse tankestrømme.
I manden dominerer – eller fylder – den mandlige energi i forhold til den kvindelige. I kvinden fylder den kvindelige energi – eller feminine – i forhold til den mandlige/maskuline energi. Den ligevægtige, balancerede bevidsthestilstand er hvor de to energier er i harmoni og samabejder i hver enkelt person. Er man mand, må man balancere og inkorporere det feminine i én, en kvinde må give plads til det mandlige aspekt i sig. Når denne proces lykkes finder man ind i den isogyne bevidsthed. Den store bevidsthed, kunstnerens bevidsthed, hvor man er i stand til fuldt ud at udnytte sine evner og potentialer.
 
 
 
*
Det faldt mig ind efter en Nespresso-kaffe, der smagte sødligt af karamel og efter morgenmaden i radioens selskab, som fortalte om dårligdom og ligegyldigheder, at sætte mig til at se nogle videoklips af Seeren (fra Andalucien). Klips, jeg har set før, hvorfor det ved første tanke forekom mig fjollet. Dog, ved jeg af erfaring at det er i disse øjeblikke, de små ”ubetydelige” hverdags-valg og hændelser, at de største skatte findes.
Jeg ledte efter noget uden at vide hvad det var. Dette noget syntes også at lede efter mig.
Det var efterfølgende en sætning[1], at jeg rejste tilbage i tiden. Til i sommers, til Milano og til Da Vinci. Kunstneren og mystikeren, der altid har inspireret mig, indgydt ærefrygt og et ideal at stræbe efter.
 
Varmen får mit tøj til at klistre til kroppen, som vi, min søster og jeg, går ned af den øde milanesiske gade mod Santa Maria delle Grazie. Da vi når frem, er det til synet af at receptionisten lukker og bolter døren til indgangen. Symbolikken og ironien i dette får mig til at trække på smilebåndet. Under hele vores tur har min søster lagt vægt på, at man skal se Den Sidste Nadver. Den ”rigtige” udgave. For når man har set dén, må man være et finkulturelt menneske og yderst intelligent. For kun de intelligente, de intelektuelle forstår ægte kunst.
Hvis bare hun vidste... hvis blot hun kendte den sande betydning af dette værk[2]... Hvis blot hun SÅ... virkeligheden. I stedet for overfladen, maskeraderne, sløret.
Og måske er dette skrift, dette værk, til hende. Til de som er fanget i lignende illusioner. 
 
Den, som ikke forstår at se, se virkeligheden, se ind i livet, vil heller aldrig kunne se den enorme skønhed, altings sammenhæng og ej heller tingenes rette sammenhæng.
 
Men tilbage til billedet jeg fandt bag sætningen om Johannes Døberen.
Vi endte med at tage til Pinoteca Ambrosiana på baggrund af en række hændelser som ikke er nødvendige at opremse her. Lad os bare sige at det var lige dele skæbne og valg. På Pinoteca Ambrosiana, inden man træder ind i biblioteket, hænger der over døren en replika af Den Sidste Nadver. Igen, det er ret symbolskt og ikke så lidt ironisk, at alle flokkes til Santa Maria della Grazie, skal bestille plads flere uger forud for at se ”den originale” , så de kan sige at de har set den og dermed pudse deres ego og usikkerheder af med dét. Uden overhovedet at ane, at det er i symbolerne, i selve Da Vincis opbygning af maleriet, i farverne, i kompositionen, i den suggestive kraft som eri maleriet og vigtigst af alt igennem intuitionene, at de skal finde nøglen. Nøglen, til den symbolske verden. Til det universelle sprog. Det er meningen bag maleriet, som Da Vinci ønskede at vi skulle finde. Hvad enten det er en replika eller ej, det er irrelevant i dette tilfælde. Åh, Da Vinci, hvilken genial ånd!  Jeg henrykkes af hans lysende vid, hans humor og indsigt. Og her, bliver jeg atter mindet om dét jeg blev vist, eller fortalt da jeg stod ved foden af denne replika.
Se dér hvor de færreste kigger”, sagde en stemme.
En indskydelse og et næsten umærkbart vindpust i rummet sagde mig, at den der talte var Mesteren selv. Inden jeg kunne nå at blive fanget i ærefrygten, tvivlen eller lignende fælder, der hver dag afviser så mange ”mirakler”, blev min opmærksomhed henledt på en skikkelse i venstre side af billedet. Hidtil havde mine tanker centreret sig omkring Jesus og Maria Magdalene (som stadig hårdnakket benægtes at være en kvinde)[3]. De centrerede sig om en bog, som nyligt havde fundet mig omkring Maria Magdalene og Den Glemte Kraft. Mine tanker bevægede sig også i retning af forestillingen om at Maria Magdalene og Jesus skulle have været gift. Men der var ét eller andet der skurrede dér. En mislyd, noget der ikke var mig helt klart.
 
Da var det min opmærksomhed blev henledt på en gyldent lysende skikkelse. Det var ikke Jesus. Det var Johannes Døberen. Han sad anden-yderst, med det samme lys omgivende sig, udspringende fra sig som Maria Magdalene. Og – hvad andet er, Maria læner sig faktisk mod Johannes frem for mod Jesus. Jesus er afbilledet med et mørkere skær, hvilket hentyder til at han ikke helt er af samme ”rang”[4] som Maria Magdalene eller Johannes Døberen. Johannes Døberen rækker ligeledes ud efter Maria Magdalene, ligesom hans blik er rettet mod hende.
 
Da jeg gjorde mig disse tanker, foretog disse åndelige rejser, noterede jeg undervejs i min notesbog:
Johannes Døberen – Maria Magdalene – Leonardo Da Vinci
Og da dukkede noget andet op, med en ældgammel stemme fra et ældgammelt sted:
”Prieuré de Sion.” Præsteskabet af Sion. En sang spillede da i æteren:
 
By the rivers of Babylon,
there we sat down,
yea, we wept,
 when we remembered Zion...
 
Sion, forklarede en indre stemme, er det sted hvor enhed, fred og frihed hersker. Ofte fejlagtigt beskrevet som ”utopisk”, for ordet hentyder rent faktisk til en tilstand, et bevidsthedsniveau.
Jeg slog  ”prieuré of Sion”[5] op via Google og noget uventet, et symbol, dukkede op. Et symbol, som ser jeg nu, findes på omslaget af denne notesbog hvori jeg skriver dette. En læderindbundet notesbog, købt i Firenze af min søster. Leonardo Da Vincis hjemby. En notesbog, hun ikke fandt et formål til, og da gav til mig. En notesbog hvis formål nu bliver opfyldt.
Symbolet er en fleur de lis.
Bag dette symbol, er den energi, som er blevet kaldt mange navne. Blandt andet Jomfruen, Den Store Moder, det Feminine Aspekt. Den Feminine Energi.


[1] ”Den, der var dygtigst af dem, det var Johannes Døberen”, m.youtube.com/watch?v=dNIJWJMstv4
[2] Ja, af al sand kunst. Som netop er kunst fordi det er subjektivt og taler direkte til beskueren.
[3] På et skilt i Pinoteca Ambrosiana, der fortæller hvem de forskellige skikkelser i maleriet er, beskrives Maria Magdalene stadig som én af Jesus’ mandlige disciple. Til dét har jeg kun at sige: se dog på maleriet og mærk efter indeni jer selv – selvom de færrest her vil have den fjerneste anelse om hvad jeg taler om. Er denne skikkelse en mand? Ligner det overhovedet en mand? De eneste der stadig påstår dette, er den katolske kirke. En mandlig funderet religion.
[4] Dette skal forstås som at han ikke var på samme bevidsthedsmæssige niveau, ikke havde samme indsigt som Maria Magdalene og Johannes Døberen.
[5] Som Da Vinci var stormester for i 1500-tallet.
Tirsdag, 18 Februar 2014 15:06
Publiceret i Spirituelt
Skrevet af Charlotte Luxhøj
Læs mere…

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer