Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Viser emneter efter tag: Healing
Anmeldelse af ”Find din indre kraft” af Audun Myskja.
 
Når nøden er størst, er hjælpen nærmest – dette gamle ordsprog af ukendt oprindelse rummer hele essensen af denne bog:
 
Du er i stand til at vække dine selvhelbredende kræfter og hjælpe dig selv.
 
Det er det vigtigste budskab af alle. Vi er alle født med selvhelbredende kræfter, og vi kan ved hjælp af enkle øvelser finde og styrke vores indre kraft, skabe sundhed og overkomme modgang og sygdom. Men ikke nok med det  - vi er også i stand til at hjælpe andre til at finde deres indre kraft og hjælpe dem til at skabe sig et bedre liv og et bedre helbred.
 
I bogens første del introduceres læseren for Audun Myskjas personlige vej til alt det, der handler om healing. Audun Myskja er uddannet læge, og respekten for sundhedsvæsenets videnskabelige grund-piller er en del af hans fundament, men samtidig har han en stor og umættelig interesse for alt det, som handler om healing og energimedicin, og det har været et parallel-spor  i hele hans studietid og i hans lægegerning. Et spor, som blev grundlagt tidligt i hans liv, hvor han ofte havde en følelse af at være fremmed i det liv, der var rundt omkring ham.
 
Det er hans store drøm ” at have en integreret medicin, hvor mennesker, der lider, kan få det bedste fra alle verdener – med lægevidenskaben som den ene grundpille og med selvværd og mestring som den anden – med hele det rige spekter af komplementære behandlinger som urter, sang og healing, der kan nå ind i de rum, hvor lægevidenskaben har svært ved at nå ind.”
 
Anden del af bogen er værktøjskassen, en guldgrube af øvelser og teknikker, en verden af muligheder, hvor vi kan finde det, der passer til os. Som Audun Myskja siger: ”Prøv alt, og hold fast ved det, der virker!”  Tankens kraft og åndedrættet er to fundamentale områder, som alle traditioner gennem tiden har haft fokus på, for her ligger uanede muligheder. ”Sindet er grænseløst; det er os, som sætter begrænsningerne”.
 
Bogens tredje del omhandler healing som fænomen.  Hvad er healing, og virker det? Dette beskrives gennem flere eksempler. Er healing et spørgsmål om at få fjernet sygdom og lidelser hos en healer? Eller er healing snarere ”et samarbejdsprojekt, hvor healeren mere virker som en ’empowerer’ og vejleder end én, der ’fikser’ lidelser? Denne diskussion tages også op.
Audun Myskja har sat sig grundigt ind i hele området, og alt i bogen er dokumenteret. Der er ingen påstande slynget ud i den blå luft, alt er sagligt underbygget.
 
I bogens tillæg er der
-       en vejledning for brugere og patienter, som søger nye veje
-       en liste over musik til afspænding
-       en diskussion om placeboeffekten
-       forskellige forslag til selvhjælpsprogrammer, afhængig af den tid, man har til rådighed
 
Helbredelse findes i hvert øjeblik, forløsning findes i hvert øjeblik, virkelighed findes i hvert øjeblik. Vi behøver ikke at skabe det, søge det, længes efter det, kæmpe for det.
Vi behøver blot at blive opmærksomme på, hvad der hindrer os.
 
 
 
 
 
 
Øvelse 9: De fem bank. (side 72)
 
Et godt eksempel på en enkel og effektiv øvelse er det, jeg har kaldt ”de fem bank”.Jeg har især set stærke virkninger, når ”ånden er rede, men kødet skrøbeligt”. Øvelsen er god for mennesker, som har arbejdet meget med sig selv, men som døjer med træthed og andre ubalancer. Som én sagde: ”Jeg vil så meget, men min krop er ikke med mig.”                                                                                                              
Sid eller stå i en afslappet stilling, træk vejret lidt dybere og langsommere end du plejer. Hold denne åndedrætsrytme, mens du udfører øvelse 9: de 5 bank.[1]
 
1.     Find akupunkturpunktet K 27 (Nyre 27), i fordybningen under kravebenet. Tap eller massér på disse punkter i hver side, helst med fingerspidserne på modsat sides hånd i ca. 1 minut. Disse punkter giver fornyet energi og modvirker alle tilstande, hvor vi føler os kraftesløse eller oplever at miste energi.
 
2.     Lad fingrene glide let hen over midten af brystbenet (akupunkturpunkt CV 17). Der finder du en lille fordybning. Tap på dette punkt med begge hænders pege- og langfinger i ca. 1 minut. Ved ekstrem træthed og udmattelse kan du banke let på punktet med din knyttede hånd. Punktet kaldes også ’gorillapunktet’. Punktet stimulerer immunforsvaret og giver styrke og mod.
 
3.     Lad fingrene glide ud til brystvorterne, derefter lige ned under brystet og til området i den nederste del af brystkassen. Der lader du fingrene glide ind i fordybningen mellem ribbenene. Dette er balancepunkterne for milt (venstre side) og lever (højre side). Tap på disse punkter, og helst med modsatte sides hånd. Disse punkter støtter kroppens evne til at forny sig og skabe friske kræfter.
 
4.     Armhulepunkterne. Jeg har fundet ud af, at der i ”sidesømmen” i hver side   ligger punkter i mellemrummene mellem ribbenene – fra armhulerne og ned til nederste ribben, der er ømme hos alle, jeg har undersøgt, og som føler sig udmattede og ude af form (punkterne har vist sig ikke at være ømme hos dem, der er i god form). Her kan du massere i dybden eller tappe. Jeg har erfaret, at punkterne er ømme hos alle med kronisk træthedssyndrom, immunforsvarsproblemer, allergier og alvorlige sygdomme. Ved at massere og tappe disse punkter er det meget lettere at opnå en oplevelse af forøget energi. Massér hvert af punkterne i 30-40 sekunder og få et mærkbart ”boost” eller energikick.
 
5.     Sårbarhedspunkterne. Disse punkter ligger i ”raglansømmen”: overgangen mellem skuldermusklen og ribbenene. Disse punkter er ømme hos de fleste. Her sidder der ofte fastlåste følelser knyttet til situationer, hvor vi er blevet såret og ikke er kommet ordentlig igennem det.  Mange oplever en følelse af frihed efter at have masseret disse punkter.
 
Husk at trække vejret dybt og roligt, mens du masserer disse punkter – det giver en bedre virkning. Denne 5-punkts øvelse kan udføres flere gange dagligt, når du føler dig udmattet. Særlig om morgenen, om eftermiddagen ved 15-16-tiden og tidligt om aftenen, når du gerne vil have flere kræfter.   


Publiceret i Sundhed
Fredag, 10 Maj 2013 17:54

SPIRITISME

Spiritisme

   
   
 
 "Søger du lykken - så studer spiritismen og du vil finde den"   
    af Victor Hugo
 
Spiritisme er en tankegang og en livsfilosofi. Man kan sagtens have andre religiøse overbevisninger og samtidig være spiritist.  
 
Foreningen Spiritist er en spiritistforening anno 2013, som er flyttet fra den kristne tilgang, som spiritismen tidligere lænede sig op ad. Det betyder ikke, at andres religion og overbevisninger om en 'Gud' ikke er velkomne. Vi åbner som forening op for alle religioner og vi ved, at vi som mennesker hele tiden lærer fra hinanden i vores udvekslinger af overbevisninger og gode samtaler.
 
Spiritismen stiller de store spørgsmål til liv og død. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen efter den fysiske død?
 
Spiritister tror på, at der eksisterer liv efter den fysiske død, og at det er muligt at kommunikere med afdøde sjæle.
Spiritismen benyttet seancer og medier med særlige evner for åndelig inter-ageren som kommunikationsrum og talerør for den åndelige verden. Her er et fysisk medium, trancemedium eller et  materialisationsmedium kanal og kraft for åndelig kommunikation og manifestation. 
Under de rette omstændigheder i seancerummet, er det muligt at kommunikere med afdøde sjæle. Et møde med den åndelige verden, som altid foregår med stor kærlighed, kan være øjenåbnende og helende for folk, som savner deres afdøde kære. 
 
Spiristister, fysiske medier og videnskabsmænd har gennem historien forsøgt at få sandheden frem om livet efter døden og åndeverdenen. Det er der kommet mange store værker ud af. Men spiritismen betragtes stadig af mange som en selskabsleg fra 1930'erne. Spiritismen er meget mere end borddans og bankelyde. Det handler om at få sandheden omkring vores eksistens her på jorden og livet efter døden frem i lyset. Information er healing.
 
Foreningen Spiritist bygger på følgende:
  • Livet ophører ikke efter den fysiske jordiske død
  • Der findes en åndeverden, som det er muligt at kommunikere med
  • Karma er en universel lov om årsag og virkning, hvor positive tanker og handlinger belønnes/ løftes i sjælsudviklingen
  • Reinkarnation handler om sjælens genfødsel på jorden
  • Mennesket og sjælen er i stadig udvikling - både på jorden og i efterlivet
  • Der findes ikke 'onde, lavastrale' ånder. Det er mennesket selv, der kan have lavere eller højere negative vibrerende tanker og udføre handlinger, som er onde. Mennesket er i stand til at bilde sig ting ind og manifestere uhensigtsmæssige fænomener via frygt. Sjæle er udviklede på forskellige niveauer og kan vise sig og kommunikere på en måde, som mennesket tolker og misforstår som 'ondt' - en projektion udsprunget igen fra frygt og falsk overbevising.

Spiritisme og foreningen Spiritist’s forståelse af Spiritismen:

Spiritisme er en måde at anskue verden på. Det er en filosofisk retning, der handler om menneskets og åndens spirituelle udvikling på såvel jordisk som åndeligt plan. Spiritismen handler også om menneskets fri vilje under et moralsk ansvar uden dommedag, undergang og syndsforladelse. Foreningen Spiritist er inspireret af spritismen som en filosofisk retning, der handler om menneskets åndelige og personlige udvikling. Den spiritistiske filosofi tager udgangspunkt i, at sjælen efter den fysiske, jordiske død lever videre i en anden dimension, hvor der ingen død findes.

 

Sjælen er på en udviklingsrejse 

Spiritist's overbevisning er, at mennesket, som består af sjæl og ånd, er på en udviklingsrejse på den fysiske jord. Selv efter den jordiske død fortsætter sjælen med at udvikle sig. Da mennesket er sjæl, er det derfor muligt at få adgang til indsigt i den sjælsverden, som vi alle er forbundet med. Sjælen har ingen begrænsninger. 

 

Gentagne liv

Al eksistens er i forandring og i bevægelse - dermed også sjælen. Spiritismen forklarer dette med et lån fra de orientalskse religioner - reinkarnationslæren, hvor sjælen har mulighed for at inkarnere på jorden flere gange for at videreudvikle sig og lære. I denne forståelse er karma et begreb, der handler om årsag og virkning i moralsk og etisk forstand. Det du sender ud, får du tilbage.

Gentagne liv har altid været til debat indenfor bevægelsen spiritisme - spiritualisme og er til stadighed en holdningssag og overbevisning, som afspejles af den enkeltes kultur, baggrund, religion og personlig forståelse af egen sandhed. 

 

En sammensmeltning af fortid og nutid
 
Ordet ’spiritist’ betyder ’ånd’, og tanken bag spiritismen har altid været universel. Som en nutidig forening ønsker Spiritist at trække på såvel historiske, nutudige og erfaringer fra mentalt og fysisk medieskab. 
 

Ingen død - ingen frygt 

Frygt og angst har altid være fremmedord i spiritismens lære. Spiritismen taler om fornuft, fremskridt, kærlighed og optimisme. Foreningen Spiritist tager, som tidligere spiritistforeninger, også afstand til den dogmatiske indflydelse og overbevisning fra religioner, der prædiker om frygt, dommedag, synd, helvede og pinsler. Angsten for at dø er stadig en realitet i vores samfund og kultur. Spiritismen taler om fortsat liv efter døden og derfor ingen frygt.

 

Nutidig spiritisme....

Da spiritismen havde sin blomstringstid fra midten af 1800'tallet til 1930'erne i Danmark var spiritismen hægtet sammen med kristendom. I kulturel og samfundsmæssig forstand har religion ikke den samme magt over mennesket som for 100 år siden. Spiritismen i dag hægter sig ikke op på Kristendommen og Gud. Mennesker i dag som lever i Skandinavien, er ikke troende som i den tidligere spiritisme. Begrebet 'Gud' er i dag en individuel tro. Ved nutidig forståes en aktiv, åben tilgang i forståelsen af egen sandhed. Man kan være Buddist, kristen eller ingenting og samtidig være spiritist i troen på et fortsat liv efter døden.

 

.... og troen

En *undersøgelse af danskernes tro på Gud, et liv efter døden, (arve)synden, helvede og paradiset viser, at selv om 82 pct. af danskerne var medlemmer af folkekirken i 2008, var det ikke 82 pct., som troede på Gud, efterliv, synd, helvede eller Paradis. Den mest populære kristne trosforestilling var Gud, som 64 pct. af danskerne tror på. Det betød omvendt, at 33 pct. af folkekirkens medlemmer ikke troede på Gud. Et liv efter døden troede 36 pct. på. 

 

Tidligere - Den spiritistisk forståelse:

Spiritismen har altid søgt løsninger på tidstypiske problemer – konflikten mellem religion og videnskab er udtalt hos spiritisterne gennem tiderne. Tidligere var spiritismen knyttet til kristendommens 'gudebillede', som karateriseres ved en evig uforanderlig kærlighed, godhed og retfærdighed. Opblomstringen af Spiritismen i slutninen af 1890'erne var affødt af den religiøse krise, som videnskabens fremskridt stillede kirken i. Spiritismen kom ind som modsvar, da spiritister i alle tider som i dag mener at det kan bevises, at der er et liv efter døden. 

Denne forståelse er blevet illusteret med en trekant, hvor religion, videnskab og filosofi mødes. Den ser foreningen som forældet, da vi lever i en tid, hvor mennesket i større grad har flyttet sig fra religiøse overbevisninger.

Illustration af tidligere Spiritismes overbevisninger:  

 

Tidligere spiritistisk forståelse

 

I dag: Den spiritistiske cirkel - filosofi, videnskab, oplysning og spirituel og åndelig udvikling.

Spiritist’s forståelse af spiritisme i 2013 kan illustreres med en cirkel, hvor filosofi, videnskab, oplysning og spirituel og åndelig udvikling er en del af helheden. 

 

Spiritist cirkel                     

 
Spiritist bygger ikke på religion, men på forståelsen af en skabende kraft i universet, som også er en del af hvert menneske. Vi respekterer religiøse overbevisninger og hægter ikke spiritismen op på eén gud/ tro.
 
Vi er spirituelle væsner, som har en jordisk oplevelse -  vi er ikke jordiske væsner, som har en spirituel oplevelse! Mennesket i dag ønsker debat og udvikling. Vi ønsker at udvikle os såvel personligt som spirituelt. 
 
Vi ønsker i denne forening (Foreningen Spiritist på Amager) at kunne oplyse og informere det søgende menneske via foredrag, møder og workshops, hvor netop den personlige og spirituelle udvikling er i fokus. 
 
Den moderne spiritismes fødsel:
Den tidlige spiritisme menes at kunne føres tilbage til det svenske, fysiske medium Emanuel Swedenborg (1688-1772), der kommunikerede med både ånder og engle hinsides det jordiske plan. Som videnskabsmand og filosof dedikerede han sig på fuldtid til tolkning af biblens lære og åndelig kontakt. De fleste forbinder dog spiritismens oprindelse med søstrene Fox i Hydesville, New York i 1890’erne, der kommunikerede med en intelligens (ånd) via bankelyde. Bankelydene i huset i Hydesville afstedkom en masse udforskning og undersøgelser af søstrenes mediumistiske evner. Det blev starten og fødslen på dagens spiritisme. 

I samme periode, som Fox søsterene påvirkede spiritismens/spiritualismens opblomstring, udkom de spiritistiske bøger ”The philosophy of spiritual intercourse” af Andrew Jackson Davis og i Frankrig ”The spirit’s book” 1857 af Allan Kardec. Denne bog af en samling på fem siges at have formet den moderne spiritisme. Allan Kardec dannede grundlag for ideologien og bevægelsen bag spiritismen. 

 

Spiritismen har altid eksisteret:

Spiritismen startede dog ikke med hændelserne i Hydesville og de spiritistiske værker. Den spiritistiske forståelse af sjælens evige eksistens i en åndeverden har altid eksisteret, men den har taget nogle drejninger gennem historien, som har ledt til nyfortolkninger ud fra aktuelle samfundsperspektiver. Oprindelige kulturer rundt om i verden har altid vidnet om åndelig kommunikation, materialiseringer og fysiske fænomener.
 
Foreningen Spiritist ønsker at bringe sandheden frem i lyset:
I dag er begreber som sensitivitet, intuition, clairvoyante og psykiske evner hverdagstale. Det spirtuelt søgende menneske anno 2013 ønsker at få bedre kontakt til egne særligt sensitive evner. Derfor ser vi i stigende grad uddannelser, kurser og workshops inden for spirituelle og åndelige emner. Der stilles i større grad spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvad er meningen med MIT liv? Hvad sker der, når jeg dør? Disse spørgsmål om sandheden og forståelsen af meningen med liv og død vil Spiritist tage op og arbejde videre med. Dette vil ske sammen med medlemmerne af foreningen og mennesker som ønsker at bidrage med deres visdom og bud på deres indre sandhed. Vi lærer hele livet og vi i foreningen ønsker at give vores indsigter og tanker videre til det søgende spirituelle menneske. 
 
Spiritismen bygger bro med videnskaben og omvendt:
Spiritismen bygger på, at det er muligt at opnå kontakt med afdøde. Formålet er at opnå visdom fra en højerestående verden og derved fremme individets åndelige udvikling og fornuft. Dette har kendetegnet spiritismen igennem seancer med åndelige og fysiske materialisationer og direkte kontakt med afdøde. Videnskaben har været inviteret med og er til stadighed en vigtig del af seancernes hos visse medier i dag.
 

Videnskaben som observatør:

Spiritister har i alle år ment, at videnskab og religion kan forenes. Det lykkedes i seancerummene gentagne gange med dygtige medier og forskere - og lykkes stadig. Videnskabsmænd som observatører i spiritistiske kredse har gennem årene frembragt overbevisende beviser på liv efter døden. Historien vidner om, at videnskabsmænd der studerede fænomener i seancerummet blev spiritister på grund af de mange beviser fra åndeverdenen (Fænomener fx: apports, mate-rialisationer og dematerisationer af ånder i ektoplasma eller energi, rodteori, EVPs, m.v.). Spirist som filosofisk retning ønsker at invitere videnskaben inden for. Vi skal være nysgerrige, åbne men kritiske, stille spørgsmål og undersøge og ikke blindt tro som med religion. Dog viser histoerien, at det er vanskeligt at forske i fænomener med en skeptisk videnskabelig holdning.
 
*Værdiundersøgelse af danskernes tro af Peter Lüchau er ph.d. og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet.
 
Spiritisme handler også om at lære for derved at udvikle sig. 
 
Derfor: - Lev lærerigt!
 
af Annette Hørning
www.spiritist.dk
 
Publiceret i Livsanskuelse
Torsdag, 09 Maj 2013 16:15

Da min ven allergien kom på besøg

- Jeg fik et chok for et par dage siden, fortæller den grønlandske shaman og healer, Pórto Qisuk, da en gammel bekendt bankede på min dør. Jeg var ellers sikker på, at den var død og borte, men nu stod der igen bunker af papirlommetørklæder foran mig.
 
- Min allergi for græs startede i sommeren 1997, og medførte en voldsomt omvæltning i min tilværelse. Jeg elsker sommeren som alle andre, men det ændrede sig markant. Når foråret nærmede sig, ankom frygten også: Jeg skulle tilbringe måneder med døsende medicin, nysen og løbende øjne, og jeg ville frygte at gå udenfor.
 
- Det var slemt. Engang, da jeg var i Polen og kørte tog hele dagen, og havde jeg glemt min allergi medicin og øjendråber. Jeg voldsomt syg og mine øjne var fuldstændigt røde. Da jeg steg ud af toget og hoppede ind i bussen, kigger chaufføren medlidende på mig, og udstedte venligt en pensionist og invalide billet til mig.
 
- Mit medicinforbrug var voldsomt og kostbart i sommer månederne. Jeg brugte både allergi piller, næsespray og øjendråber, og skulle hele tiden sætte doserne op, for bare at få lidt gavn af medicinen.
 
Det var nok!
 
- I 2007 havde jeg fået nok, siger Qisuk. Allergien havde forpestet mine somre i 10 år, og jeg besluttede at gøre noget helt andet. Jeg begyndte at heale og snakke med allergien og mine celler, og hele sommeren spiste jeg sushi og grønlandske fisk.
 
- Denne sommer skete der mirakler. Min allergi begyndte at aftage. På god grønlandsk shaman vis overtalte jeg allergien til at blive min hjælper, og siden 2007 har jeg været allergi fri.
 
- Men så bankede den på igen for en uge siden. Jeg var ude at slå græs, og det satte en voldsom reaktion i gang. Det, jeg inderst inde frygtede, skete igen. Jeg kunne ikke fatte det. Jeg var i chok.
 
- Men der var ikke andet at gøre end at tage fat en gang til, og jeg begyndt at tale med angsten, allergien og cellerne.
 
- Vi gik en tur tidligt morgen, fortæller Qisuk, og jeg hev langsomt frygten og angsten ud af min krop. Jeg fik mere og mere ro i sindet. Og jeg startede en dialog med allergien og med mine celler.
 
- Jeg var i en tilstand af angst og frygt, da den meldte sin ankomst. Jeg var ved at skrive en roman, hor jeg bl.a. beskrev en voldsom oplevelse fra min barndom. Vores nabos datter blev fundet dræbt oppe på fjeldet. Den oplevelse, lå begravet i mit sind.
 
- Så chok tilstanden var dobbelt med oplevelsen fra barndommen, der kom frem i lyset, og fra gensynet med allergien.

Dialog med allergi og celler
 
-Ved først at bringe mig selv i ro, kunne jeg starte en dialog med begge. Jeg healede oplevelsen fra barndommen, og begyndte at tale med cellerne og allergien. Vi blev gode venner igen, og den lærte mig en masse i de efterfølgende dage.
 
- Nemlig at det var mig, der tændte og slukkede for den. Anden dag efter dens ankomst, sad jeg og skrev koncentreret de meste af dagen, og det var først hen under aften, at min kæreste mindede mig om, at jeg havde glemt allergien. Ikke et eneste nys, var det blevet til. 
 
- Da jeg så tænkte på den, sagde den lige hej, og jeg nøs nogle gange og øjnene løb. Lige så snart jeg fokuserede på noget andet, så slukkede den. Allergien viste mig præcist, hvordan vi ”kalder” på sygdomme ved at tænke på dem.
 
Frygten spiller med
 
- Men den viste mig også, at så længe jeg frygtede den, så kaldte jeg på den. Så jeg brugte min viden om at gå ind i ”Det ordløse univers” - du kan læse om det på www.communicationskills.dk - hvor der er fuldstændig ro, og derfra betragte hele denne forrygende forestilling. Tænd, sluk, tænd, sluk.
 
- Til sidst sad min ven allergien mentalt ved siden af, og vi morede os over sceneriet. Siden har vi igen levet sammen i fred og ro. Vi er de bedste venner.
 
- Alle vores sygdomme og skavanker har en rod, og en del af healingen sker ved at gå tilbage og finde de begivenheder, der lagde kimen. Ofte er der en form for chok eller angst - en voldsom oplevelse for et lille barn, f.eks. Og den spænding kan være med til senere at invitere sygdomme ind i livet.
 
- Men en stor del skyldes også vores frygt for sygdomme, som kan være med til at invitere dem ind. Kan, skriver jeg udtrykkeligt. Hvis vi blev syge, hver gang vi tænkte på f.eks. forkølelse, så ville det være en heltidsforestilling.
 
Tanker byder sig til
 
- Men nogle gange kommer de drivende forbi som tanker, som beder om, at vi giver dem vores opmærksomhed og energi, og så kan forestillingen starte, siger Qisuk.
 
- Jeg lærer mig selv at være i en tilstand af ro, så jeg kan observere tankerne og lade dem være det, de er: Tanker. Det er kun, når jeg giver dem energi, at de kan blive til fysiske virkelighed.

- Det kræver øvelse, tid og opmærksomhed, men jeg har efterhånden og af mange gange lært, at når jeg bringer mig selv i ro, og taler med mine celler, så opstår den tilstand, der hedder godt helbred. Cellerne vil hellere end gerne lege med, og de elsker, når vi taler med dem i en tilstand af indre ro og tryghed.
 
- Det er noget af det, jeg lærer mine klienter, i forbindelse med, at jeg healer dem, og til dato er den hurtigste måde, jeg kender, at lære at bevæge bevidstheden ind i eskimoernes ordløse og rolige univers.
 
Fordrer tid og fokus
 
- Det fordrer tid og engagement, men en beskeden investering for at have et godt helbred. Jeg ved, at jeg kan heale mig selv. Det er befriende ud over alle grænser. Og det er noget, alle kan lære.
- Afsluttende en lille historie om frygt, som jeg elsker, siger Qisuk.
 
En viis mand sad uden for sit hus, da pesten kom forbi.
”Hvor skal du hen?” spurgte han.
”Jeg skal til Bagdad og tage 3.000 liv,” svarede pesten og fortsatte.
Nogle uger senere kom den atter forbi, og den vise mand talte igen til den.
”Du løj,” sagde han, ”du tog 30.000 liv.”
”Nej,” svarede pesten. ”Jeg tog 3.000 liv - frygten tog resten."
Du kan komme i kontakt med Pórto Qisuk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. '; document.write( '' ); document.write( addy_text30030 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
www.communicationskills.dk
og  www.eskimo-wisdom.com
 
Publiceret i Sundhed
Fredag, 08 Marts 2013 13:23

Hvad nu med fakta?

Hvordan ligger landet med hensyn til fakta, når vi snakker spiritualitet, healing, livsopfattelse osv? Skal vi have fakta at holde os til? Hvis det udelukkende er tro, er det så religiøsitet? Og er det så ikke bare noget der foregår i vores fantasi? Og hvad med visualisering - er det ikke bare en livlig fantasi?
 
Hmm tja jeg ser sådan her på det: hvis det føles / mærkes rigtigt for dig – ja så ER det rigtigt!
 
Jamen, jamen, jamen det bliver det jo ikke rigtigt rigtigt af!! JO for dig! Og er det så vigtigt, hvad andre synes om det? Er det ikke irrelevant hvordan andre ser på livet, på healing, på spiritualitet?
 
Det er min helt ærlige mening! At andres mening ikke er vigtig, for hvad jeg mærker.
 
MEN det er selvfølgelig andres meninger og udtalelser, der kan være med til at udvikle mig, med til at udvide min horisont, med til at skabe ny forståelse for andre – og for mig selv!
 
Med dette siger jeg jo også, at din fornemste og første opgave helt klart er at finde frem til, hvem du er, hvor du er, hvordan du er! UDEN skelen til andre – kun mærke i dig!
 
I hjerterumshealing er et af målene at lære sig selv at kende. Jeg har været med til at afsløre utallige klienters indre – uden påvirkning udefra. Det er utroligt smukt at være med mens et andet menneskes indre smukke folder sig ud. Jeg er dybt taknemmelig hver gang!
 
Så mit råd til dig, der synes det er svært at argumentere for din overbevisning og dine følelser, er; lad vær! Du skal ikke redde dem – selvom vi rigtigt gerne vil, så er det min erfaring, at dem der gerne vil vide mere, de spørger med åbent hjerte – resten har ikke lyst til at høre mere. Og jeg har ikke brug for at overbevise nogen, jeg er selv overbevist, og det er nok.
Jeg har i mange år forsøgt at overbevise mange, fordi jeg synes, det er så fantastisk, men det duer ikke. Vi skal være klar før vi kan lytte. Og vi skal være samme sted for at synes det samme er fantastisk – og vi er alle unikke og heldigvis for det!
 
Mange kærlige hilsner
Sana Sofia
Publiceret i Spirituelt


Af Lisbeth Nielsson

Du kender situationer, hvor du oplever, at du har det dårligt. Eller der er traumatiske oplevelser i dit liv. Måske har du været vidne til ulykker eller voldsomme hændelser.

Den slags oplevelser sætter sig i kroppen som spændinger og større eller mindre chok. Det gør det sværere for kroppen at reparere sig selv, som den er designet til og i øvrigt gør perfekt det meste af tiden.   
 
For at genvinde det gode helbred er det vigtigt først at fjerne chokket og bearbejde de erindringer, som ligger til grund for det.
 
Når mennesker rammes af alvorlige sygdomme, som lægevidenskaben og sundhedssystemet betegner som uhelbredelige, eller de får stillet diagnosen dødelig sygdom, har det enorme menneskelige konsekvenser for det enkelte menneske, fordi det indre ofte lammes af frygt. 
 
Familien og nære venner rammes også af frygt og usikkerhed, og deres reaktionsmønstre påvirker yderligere det sygdomsramte menneske.  Det medfører ubalancer, som giver det alvorlige udfordringer, for med sygdommene rammes hele vores indre stemme.

Som healer oplever jeg, hvordan kroppen kommunikerer. Cellerne taler sammen, og når der er ubalancer og chok, så er hele kroppen involveret. Det er ikke kun der, hvor vi oplever symptomerne. Det betyder bl.a., at vi giver de indtrængende kræfter gode betingelser til at forstyrre og svække vores smukke landskab.

Når jeg healer, fokuserer jeg på helheden. Det sker også, når jeg healer f.eks. cancer celler. Her er det bydende nødvendigt at snakke med alle involverede parter i kroppen med ligeværdighed og med
nænsomhed. For at rette op på ubalancerne er det vigtigt at fjerne frygten og angsten, som hærger sindstilstanden.
 
Hver enkelt celle i vores krop har brug for kærlig behandling. Hvis vi kun fokuserer på det område hvor sygdommen har sin udspring, så er succes kriterierne for gode resultater minimale. Effektiv behandling kræver, at vi tager hensyn til alle celler i kroppen og taler kærligt og positivt til dem.
 
Det er normalt at blive bange, og det er vigtigt at starte fredsmissionen så hurtigt som muligt for at skabe tryghed, ro og balance.

Jeg giver varme energier til kroppen og hjernen, og under healingen snakker jeg med cellerne via mine hænder.  Jeg sender mine tanker til mine hænder og informationerne transformeres til cellerne. Det
opleves som behagelig varme og energi, der flyder ind i kroppen.

Jeg viser respekt og venlighed til alle celler. Min filosofi er, at krig og afvisende attitude har enorme negative konsekvenser for vores muligheder for at leve i harmoni med alt levende, der omgiver os.

Healing er en længerevarende proces. En effektiv behandling kræver tålmodighed og aktiv deltagelse.
Hvis du har tanker om at kontakte en healer, så tænk også på healeren, og ikke kun på dig selv. Healeren er et menneske, der også fyldt med følelser. Healeren arbejder intensivt for at hjælpe dig til at komme i balance.
 
Hvis du har den tanke, at en enkelt behandling eller to vil rette op på dine alvorlige ubalancer i kroppen, sindet har du misforstået healingens grund filosofi. Det er en proces og et samarbejde mellem dig og healeren, og det kræver tid og tålmodighed.
 
Vi er så vant til at bekrige sygdomme. Det tager lidt tid at skifte spor og lære at lytte og
kommunikere kærligt og respektfuldt med os  selv. Men det er det hele værd. Vores gode helbred er fundamentet for et godt liv.
 
Håber, at mine erfaringer og viden er til gavn for os alle. Jeg har kun positive intentioner.                                                                                                    
Kontakt: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Tlf. 4028 3588
Læs mere om QIsuk her:
www.communicationskills.dk
Publiceret i Sundhed
Qisuk, der kommer fra Grønland, kan noget helt særligt med mennesker og dyr. I oktober 2011 hjalp han en god veninde i Grønland, der lå for døden. Hun havde lungekræft i sidste stadie, og ville ifølge lægerne ikke leve Julen over. Qisuk fortalte, at han havde energi i hænderne, der muligvis kunne hjælpe. Hvis hun havde lyst, ville han gerne forsøge at hjælpe. Hun sagde ja tak. Han behandlede hende, og allerede efter få behandlinger fik hun livskraften tilbage, og smerterne forsvandt. 

Hun nød julen. Bagte kager som sædvanligt og lever i dag og har det meget bedre. Hun har taget 13 kg på, og har været i behandling i DK. Livskraften er tilbage, og hun gør dagligt fremskridt. Flænser nu sæler som enhver god grønlandsk husmor, og nyder livet. Hun er 70, og vi er nået frem til sommeren 2012.

Vi var ude at gå i vinmarkerne og mødte min franske nabo Bea, som var ude a lufte sin hund. Hunden, der er 12 år, havde en gevækst på højre side og en i brystet. Qisuk lagde hænderne på hende der ude midt på skovvejen. Hunden sank i grus med at suk og tog bare imod.

Hun sov hele aftenen, vågnede næste morgen og har siden jagtet katte med stor fornøjelse og opfører sig som en 2årig. Halter dog ind imellem, så hun har fået en række behandlinger, og det hjælper. Knuden i brystet er også skrumpet betragteligt, og jeg (der ellers er vant til at se healings resultater) har svært ved at tro mine øjne, når hun bagefter hopper af sted efter Bea som en ung hund.

To måneder senere halter hun stadigt en smule, men humøret er højt og halen løftet, og kattene kan bare vente sig.
 
Det fik en af mine veninder i Danmark til at kontakte mig. Hendes dejlige golden retriever på 12 havde fået en diskos prolaps. Yang fik et par timers healing først, og løb derefter glad rundt med løftet hale og kunne nu lette ben uden at vælte. Det havde ellers været en udfordring. Han inviterede Qisuk ud at gå tur for at fejre. Da vi besøgte Yang for nyligt, var han stadigt glad og veltilpas.  

Qisuk har også på afstand hjulpet min 82årige veninde på Bali, der har nogle lunger, som man helst kunne være foruden. Hun har en kronisk bronkitis, som hun har haft næsten siden hun blev født. For første gang har hun mærket, at der er en, der når ind og healer, hvor ingen andre har kunnet komme ind.

Gill er nok syretesten over alle syreteste. Hun har været inden for energihealing det meste af sit liv - og betror ikke sin krop til hvem som helst. Hun har en ekstraordinær tillid til Qisuk - og da jeg kender hende og hendes kvalitetsfiltre, så sidder jeg også der og er lidt målløs. Især fordi det skete ved hjælp af fjernhealing, da Gill var på Bali og Qisuk og jeg var i Frankrig.

Vi havde nogle venner på besøg. En af dem havde en tennisalbue, der havde gjort knuder i nogle år, og som var uimponeret over kiropraktorer og andre behandlingsformer – den brokkede sig stadig.

Efter 45 minutters healing var smerterne forsvundet og bevægeligheden betydeligt bedre. Der er nu gået en måneds tid, og albuen stadigt meget bedre. Han har ikke haft brug for sin kiropraktor og sagde, at healingen var den mest effektive af de mange behandlinger, han havde forsøgt sig med.
 
Lars fik en tur på briksen, bare for at få lidt god indre balance og velbefindende efter en lidt hektiske periode. På vejen hjem skrev han på FB: ”Filled with great energy after a wonderful shaman-healing by new eskimo friend. Let me know if you are interested in trying the most powerful healer I’ve ever met.”
Han deler opfattelse med de efterhånden mange, der har været på briksen. I en uge hørte jeg fire gange: ”Hold da helt op”, da klienterne satte sig på kanten af briksen efter en tur med denne ekstraordinære energi. Og det er alt fra mennesker, der aldrig har været i nærheden af en healer til de mere erfarne.
 
Han kan noget særligt,
den gode eskimo, åndemaner/shaman, som i øvrigt har kureret sig selv for en alvorlig svulst i underlivet, en ret dominerende høfeber og en ryg, der kunne give ham invalidepension, og som fjerner egne smerter med sine hænder. Jeg, der ellers har set en del healing, har ikke oplevet noget lignende.
 
Og hvor han har lært det? I og af naturen. Han er vokset op i en lille bygd i det sydlige Grønland, hvor han blev sendt ud på sommerferie med shamaner og storjægere for at lære at blive en fremragende jæger. Det gør noget helt særligt ved mennesker, kan jeg se. Han, der aldrig har læst Eckhardt Tolle og Nuets Kraft, ER nuets kraft.
 
En dag spurgte jeg, hvad han gjorde med sin indre dialog. Han svarede, at den havde han opgivet for mange år siden. Sproget er for begrænset. Han havde lært af sine åndemaner venner, hvordan de befinder sig i en sprogløs verden. hvor de bare sanser, og hvordan det gør hele forskellen, hvis man vil være en god jæger. De rammer plet hver gang.

”Sproget er et fængsel.
 Det er her, vi skaber alle problemerne for os selv”, siger han, og driver ind i sit store sprogløse univers. Det er mindfulness i sin ypperste form, og jeg vil lære, hvordan han gør, så vi kan give denne eskimo visdom videre til verden.
 
En dag sad han med hænderne på en af klienternes fod, stille og fokuseret som sædvanligt. Klienten sagde: ”Du har godt nok megen tålmodighed”. Det er rigtigt, han er bare, mens han healer, ofte i halvanden time ad gangen. ”Det lærer man ved at sidde ude i naturen 6-8 timer ad gangen og kigge efter sæler”, svarede han. Ja, tænkte jeg, det er vel bare sådan man skal gøre…

”Healing”, siger Qisuk,
”er ikke noget, nogen gør for og ved dig. Healing er et samarbejde mellem os og en proces, som sker over et antal gange.  Jeg holder ikke en tryllestav, der gør dig rask på et øjeblik – selv om der ofte sker dramatiske forandringer. Der skal laves energifundament i krop og sind, og så arbejder healingen videre af sig selv. Det er vigtigt at være åben og nysgerrig, så kommer de bedste resultater.  Fordelen er, at det er en ren energi, der passer præcist til dig. ”
 
Vi kommer tilbage til Danmark medio/ultimo august,
og her hjælper Qisuk folk med lettere og sværere udfordringer i livet, eller bare til at parkere stress og få et godt energi boost. Hvis du har lyst eller kender kender nogen, der kunne få glæde af hans særlige evner, så sig til. Du fanger os på 4028 3588 eller via min e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .  
Se også www.eskimo-wisdom.com– vores nye webside, hvor vi fortæller om Havets Moder, eskimoernes oprindelige tro og gudinde.
Publiceret i Spirituelt
Tirsdag, 11 Oktober 2011 16:35

Healing og hverdagens energi

Healing og hverdagens energi.

 

Hvad nytter det at man kan være ”spirituel” , meditere, analysere og se en problemfri verden. Hvis ikke man formår at bruge de nederste chakra energier til også at manifestere udførelsen.

 

Mange af os har lært/blevet fortalt, hvordan vi skal ”opføre” os. Netop det indlærte medfører ofte en fastlåst energi i kroppen, fordi energien (det lærte) ikke passer i nutidens energi. Det gjorde det måske for 30 år siden, det gør det ikke mere...Man kan sammenligne det med en gammel bil motor, som ikke stiller så store krav til driften og som tåler dårlig olie og benzin. Sammenlignet med nutidens motorer er det ikke noget at råbe hurra for. Nutidens motorer er meget mere fintfølende, og kræver bedre olier og brændstof. Men har en langt bedre økonomi og motorgang/miljø.

Det samme er det med den menneskelige energi, tobak, alkohol, lavt vibrerende føde og kemi nedsætter, evner og ydeevne drastisk.

 

Nutidens energi , er således at vi skal være vores egen ”herre” og vælge fra hjertet og ikke- hvad andre siger (når vi træffer beslutninger i hverdagen). Energi frekvensen i dag er til at vi selv vælger vore handlemønstre. Og ikke bare gør fordi ”eksperterne” siger og skriver. (Det er ofte ekspertens interesse og synspunkter).

 

 

Hvad er hverdagens energi?

 

Energien er der også selv om ikke alle kan se/føle den. Barnet som har set ”noget” og hunden der ”uden grund” rejser nakkehårrene har ret.(Barnet og hunden er utrolig sensitive) Så er det måske på tide at få renset ejendommen og omgivelserne. Disse energier kan være ; Sjæle som ikke er klar over de er ”døde”.- spøgelser:- poltergeist:- negativ tankeformer som lever af husets/beboernes energi.

 

Hverdagens energi er alt som påvirker os specielt tanker, (som er det første step for manifestation)

alle tanker skaber energi. Det som vi giver opmærksomhed får næring, også det/dem vi ikke har sympati for. Når vi er sure/vrede, på andre modtager de utrolig meget energi. (denne energi er ikke hjerteenergi og derfor noget ”uren”). Jo mere vi tænker/snakker om andre, giver vi af vores eget ”lys” og har dermed mindre lys til selv. Det samme sker også når vi har dårlig samvittighed eller frygt, så leverer vi energien væk fra os.

Når man vælger at være sur på andre bruger man sin egen energi på at være ”fangevogter” , man er hele tiden på vagt for at finde en årsag til at sende negativ energi ud i æteren. Derved ”leverer” man energi til vedkommen/situationen. Så hvis man er sur på mange leverer man meget energi .Denne energi kunne være bedre brugt til sig selv.

Men vælger vi at kanalisere den universelle energi (hjerteenergi) holder vi derved vores egen energi hjemme. Og vi kan se vores eget ”lys” og dermed også skinne på andre.

 

Mange tanker skaber energier/programmer som påvirker os. Et af de mest markante styrende tanke-energier er fællesbevidstheden.(Det som ”alle” siger). Den som siger du skal gøre sådan og sådan ellers går det galt. Denne energi (fællesbevidstheden) påvirker vore handlemønstre og fastlåser vores energi så det er svært være sit eget lys. Det er denne energi jeg mener vil være god at løsrive sig fra. Hvis man ser på mange af dem som  har succes, kan man se at de ikke følger disse energier. Men derimod tør være sig selv. Så kan man altid diskuterer om man er enig med måden, hvorpå succesen blev opnået på. Men et er sikkert, de følger ikke fællesbevidsthedens energi.

Der er dog behov for stadig at have en fællesbevidsthed, da det er den som styrer samfundet.

Men ved at flere og flere vælger at følge hjertet opstår der en ny fællesbevidsthed. Det kunne være en energi som accepterer alle individers egenskaber og styrker. Med en sådan energi vil mange mennesker opnå en bedre balance og et harmonisk liv.

 

Hvis vi vil af med disse energibånd, som forbinder os eller låser vores energi, må vi mentalt klippe båndene/trådene over. Nogle kan gøre det selv, men det kræver at vi overhovedet er bevidste om disse energier, før der kan gøres noget ved dem. Det er ikke muligt at se energier som har ”lagt” sig på vores bevidsthedslag. Derfor kan de fleste have gavn af at en energiarbejder/healer er med i processen. Der kan være mange energiformer som kan have fat i os, eller vi kan have fat i andre energiformer. Det kan være tankeskabte energier. Disse kan hvis de får nok energi blive selvstændige energier, som kan påvirke os og leve af vores angst/tvivl. Det er bl.a. disse energier som f.eks. barnet eller hunden kan opfatte og som ikke alle kan ”se”.Energierne som påvirker vores tanker kan være genetisk ”forbundet” 7 generationer tilbage. Det kan være handlemønstre som vi ubevidst lader os påvirke af ,som vi kan ”huske” fra andre liv. Dette kan f.eks. være fattigdomsløfte- aldrig blive gift igen- løfte til religioner- løfte om at hjælpe bestemte personer.(Dette kan resultere i at vi leverer vores energi til en anden person også i dette liv).

 

Healing.

 

Det er mange af ovennævnte energier, jeg oplever som årsag til ubalancer når jeg healer. Min healing er en sammenblanding af Reiki-KST- samt healingsviden fra andre liv (Bl.a. shaman).

For mig er healing ikke bare at lægge hænderne på, og så skal energien nok selv finde vej. Det er her som med den gamle motor. Det er meget mere fintfølende og præcist. Det ”nye” som nogle nok vil sige er gammel vin på nye flasker... Det jeg oplever kan være tunge energier, som, er seje/klistrende (evt. klæbeenergier) som tit skal opløses først . Herefter kan jeg påbegynde min healing/behandling af ”lyslegemet”. Jeg har stor succes/erfaring med at lave healing på lyslegemet og meridianbanerne, der sidder som et ”lys-net” ude på den fysiske krop og er forbundet med kroppens øvrige lys-punkter. Et behandlingsforløb kunne typisk være over 3 behandlinger, Den første behandling går ud på at stabilisere, fjerne smerter, opbygge egen energi..2. Behandling- healing af symptomer, afbalancering, lukke yderligere energihuller. 3. Behandling lidt som lagene i et løg, kommer dybere i healingen evt. andre liv, energikroge mv. Kan også beskrives som en spand vand med huller. Det handler om at få lukket hullerne, (først de store huller, så de mindre) således at energien bliver i lyslegemet.

Ved healingen er der en utrolig stor og uforstyrret energi i ”Sacred Space”.

Det som mange måske ikke tænker på er, hvordan energien er hjemme hos klienten og ikke mindst på arbejdspladsen. Det er vigtig at finde årsagen og ændre den, hvis man kan få bevidsthed herom .

Mange fysiske symptomer starter ”ude” fra kroppen og kan, hvis ikke energien bringes i balance blive til fysiske symptomer Der er mange hvor sjælen i perioder ”står” lidt ved siden af kroppen. Det er ikke det som er meningen med at have en fysisk krop. Det optimale er at blive bevidst om kroppens energier, således at energi-centrene får sin funktioner tilbage. Og klienten bliver i stand til at bruge både de øverste og nederste energipunkter. Således at man både kan mediterer og også kunne manifestere/udføre (få synet og samtidig have jord-energien).

 

 

Hvordan bruger jeg selv disse energier ?

 

Til daglig er jeg opmærksom på energierne. Jeg lægger mærke til, hvordan hunden reagerer specielt om natten. Eller hvis jeg har haft en god idé og har lyst til at udføre en gerning. Men når jeg sætter mig ned og tænker på at planlægge og udføre den, og pludselig i gang med en masse andre gøremål. Så må jeg analysere om det er mit ego- som spiller mig et puds: Eller om det er ”energi-programmer” som påvirker mig. Andre energier som kan påvirke, kan bl.a. være områder med mange ”hot-spots” (Det kan jeg beskytte mig mod energimæssigt). Så er det en god idé at forstærke og oplade jordenergien, og samtidig aflade tunge energier. Her er det godt at gå en tur. Det er bl.a. jordenergien som er den manifesterende og udførende energi. Gerne ved vandet, da vandelementet er med til at give flow. Hvis jeg i hverdagen kommer i situationer, hvor det tydeligt er fælles energien som ”kører” - vælger jeg ikke at blande mig, men observerer, hvis det er muligt. Jeg undgår så vidt muligt at gå ind i energien. - På den måde kan jeg opbygge min egen energi. Ligesom jeg fravælger at se TV- programmer som f.eks. vild med dans- hit med sangen- Lærkevej- X faktor og nyhederne Hvis man ser på programmer som X-faktor og lign. er det tydeligt, hvor megen energi der går til ”dommerne” og deltagere samt det store ”mediecirkus” omkring disse programmer. Hvem mon leverer denne energi? En smart måde at køre en energi på. Jeg er sikker på at dem som ”er på” leverer megen hjerteenergi. Der er både glæde og gråd. Fakta er som regel at vinderen bliver ”kontrakt styret” et år frem. Og vi desværre sjældent oplever ”vinderen” efterfølgende. Der er tilsyneladende et behov for disse TV-shows, ellers vil de ikke være der. Min pointe i forhold til energien er efter min opfattelse ”. Jeg er ikke inkarneret for at blive bedre til at se TV, men for at udvikle min sjæl” .TV (Tell a Vision) kan være godt, men må ikke blive en styrende faktor i mit liv. Derfor vælger jeg anderledes end de fleste, ikke fordi det er mere rigtigt, men det er sådan jeg vælger i forhold til energien. En måde at lære om bevidsthed kan gøres på flere forskellige måder Bl.a. Reiki- og andre healings kursus, som har sit fokus på energiarbejde.

 

 

Claus Levin Nielsen

Healer/underviser

www.blueprintdna.dk

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret i Selvudvikling

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer