Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

A+ R A-
Viser emneter efter tag: astrologi
Torsdag, 20 Juli 2017 19:30

Det 13. Stjernetegn

Det 13. stjernetegn.
 
Kan med fordel læses her: http://astrologiskforum.dk/nye-artikler
 
- - Hvor også andre artikler kan have din interesse.
 
 
 
 
Med jævne mellemrum dukker informationen om at astrologien ikke passer, samt at der nu er fundet et stjernetegn mere.
Hele misseren skyldes det forhold, at der er to dyrekredse eller zodiakker. I daglig tale udtrykt som stjernebilleder og stjernetegn. I mere videnskabelig termer: den sideriske og den tropiske. Og det er den tropiske dyrekreds vi astrologer her i vesten arbejder med.
 
 
Til højre hvor der står ”vedtaget af astrologer” skal det tages med et gran salt – for Solens indgang i de respektive stjernetegn er afhængig af, hvornår skudåret falder og dermed forrykkelsen på et døgn over 4 år.  Er man født på en skæringsgrænse mellem to stjernetegn, da må en astrolog se i en tabel, kaldet ephemeride, for at fastslå stjernetegnet. Oftest drejer det sig om en bestemt tid på døgnet, hvor Solen går fra det ene stjernetegn og over i det næste. - For mig er stjernetegnene skarpe grænser mellem riger og der er ikke flydende overgange mellem dem.
Når jorden bevæger sig ser vi Solen på baggrund af skiftende stjernebilleder. En gang har man åbenbart set disse stjernebilleder som figurer af dyr – deraf navnet Dyrekredsen eller Zodiakken. Disse stjernebilleder er ikke lige store – nogle overlapper hinanden, mellem andre er der et mellemrum, hvor imellem andre stjernekonfigurationer anes eller træder frem. Lige som ved det 13. stjernetegn: Slangebæreren – derfor diskuteres der nu og da om, hvor mange tegn, der egentlig er – 11, 12, 13, 14?
Med stjernetegnene er det sådan, at de alle er lige store. 30 grader hver. Dette bånd af stjernetegn er den bane solen tilsyneladende bevæger sig i. Banen kaldes for Ekliptika. Og her bevæger alle planeter sig også. Starten på året i dette bælte er solens indgang i Vædderens tegn, også kaldet forårsjævndøgn. Og det kan måles og berammes på sekunder. Herefter følger de andre 12 tegn på hver 30 grader.
Forøvrigt er den omtalte ephemeride som en astrolog bruger, også den ephemeride en astronom bruger!
 
I den ideelle verden ligger stjernetegnene og stjernebillederne ud for hinanden. Det gjorde de mere eller mindre omkring år 0, men nu har forårspunktet (0 grader Vædder) bevæget sig baglæns, næsten et stjernebillede, så det befinder sig ud for Vandbæreren. Igen noget astronomisk teknisk. Ja, der er meget at holde styr på.
Jorden har en hældningsakse på ca 23½ grad. Denne hældning gør, at det kun er ved ækvator at dag og nat er lige lange. Alle andre steder på jorden, hvis vi er lang nok væk fra ækvator, vil en mærkbar forandring i dag og nat gøre sig gældende.
Denne hældningsakse bevirker samtidig at jorden bevæger sig rundt i universet som en snurretop, der er ved at mindske fart og derved aftegner en storcirkel. Ca hvert 2000 år er det nødvendigt at få en ny Nordstjerne som fast himmelpunkt. For jordens nordligste punkt peger ud mod et nyt stjernebillede. Og i løbet af ca 25.000 år har snurretoppens storcirkel været igennem de 12 tegn i en retning der er modsat årets gang. Storcirklen går fra Vædder til Fisk til Vandbærer osv. (altså med uret) hvor årets gang går mod urets retning: fra Vædder til Tyr til Tvilling.
Den ny nordstjerne hedder polaris og er den klareste stjerne i stjernebilledet Lille Bjørn – nedenfor er tekst sakset fra Gyldendal: Den Store danske.
 
Nordstjernen befinder sig tilfældigvis tæt ved (ca. 1° fra) himlens nordpol set fra Jorden og er derfor velegnet til navigationsformål. Den står altid tæt ved den geografiske nordretning, og siden vikingetiden har man kendt til at finde sin geografiske bredde ved at måle Nordstjernens vinkel over horisonten. Jordens præcession gør, at Nordstjernens position i forhold til nordpolen ikke er fast. Indtil ca. 2100 vil himmelpolen langsomt nærme sig Nordstjernen, hvorefter den fjerner sig igen. Tidligere har andre stjerner kunnet anvendes som nordstjerne, bl.a. Thuban i stjernebilledet Dragen, og om ca. 13.000 år vil Vega i Lyren være nordstjerne.
 
Her nogle links til mere uddybelse:
http://www.stellium.dk/13.stjernetegn.html
http://www.icinstituttet.dk/astrologi_misforstaelser.php
Tak for du læste med.
Hilsen Jan Schultz
Min egen hjemmeside http://www.astrologiskforum.dk/
 
 
 
 
Publiceret i Mennesket
Tirsdag, 23 Maj 2017 15:03

Astrologi og dybe sandheder

Søger forfattere


Du kan uden videre oprette dine artikler mv. på Selvet.

Log ind, udfylde din forfatter-profil og opret dine artikler.

Kontakt gerne redaktion@selvet.dk

Forfatter login

Vertikal-annonce

Find emne

Mini-annoncer