Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin

Log ind med Facebook
A+ R A-
Velkommen, Gæst
Brugernavn Adgangskode: Husk mig

Alt om Teosofien og The Theosophical Society
(1 viser) (1) Gæst

EMNE: Alt om Teosofien og The Theosophical Society

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 09/08/2017 05:32 #161036

 • RJ92
Jeg tror at jeg forstår dig bedre nu Morten. Og jeg kan selvfølgelig godt se at dogmatisme, separatisme og intolerance ikke har meget med visdom at gøre. Jeg tror at jeg så mig lidt blind på det. Åndelige vejledere og andre der har erkendt det koncept om tankefrihed og Broderskab mellem alle mennesker, skal selvfølgelig undervise i det og søge at udbrede det for andre mennesker.

Du skriver, Morten:

"Men, uden en klar forståelse for og vigtigt - ydre udbredelse af det organisatoriske etiske Koncept for Tankefrihed så når man ikke langt hen af visdommens vej, som jo altid er koblet til konceptet for udbredelsen af et Universelt Broderskab for hele Menneskeheden eller et etisk Fællesskab for hele Menneskeheden --- eller om muligt noget højere ovenfor tanken. Ingen visdom uden klar uselvisk og etisk medfølelse. Det er det som jeg mener med reel visdom"

Det synes jeg er meget rigtigt.
Jeg så mig måske lidt blind på det at alt skulle være "såre godt". For udviklingen skal vel forceres en lille smule, eller fremkaldes af en højere inspiration, for at man ikke står stille i unødvendigt lang tid.

Jeg bliver også lidt forvirret når man indenfor Theosophical Society lægger så meget vægt på konceptet om tankefrihed, for når jeg læser f.eks. Den Hemmelige Lære så oplever jeg det som en doktrin der skal følges af teosoffer. Men jeg indrømmer gerne at jeg ikke har læst Den Hemmelige Lære fra ende til anden eller har brugt lang tid på at studere den, så det er nok her årsagen til min misforståelse ligger. Derudover så er jeg ikke på det niveau, at jeg i min bevidsthed kan overskue alle de informationer og holdninger som der er i DHL. Det er også omfattende læsning, som jeg ikke er trænet i at læse.
Jeg er har nok ikke lagt mysticismen og den gamle verdensimpuls helt bag mig, og jeg tror at jeg i en vis grad forholder mig til teosofien, som man forholdte sig til religionerne i fiskenes tidsalder.
Så jeg har meget at lære endnu, det er min konstatering - og derfor er det jo dejligt at der findes et forum som dette hvor man kan debattere og lære og prøve sin viden af med mennesker der har de samme interesser.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 09/10/2017 11:15 #161040

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej Rasmus

Mine opfattelser er:

Rasmus, du skrev:
“Det synes jeg er meget rigtigt.  ”

Morten Nymann siger:
Mange tak.

Lad mig skrive nogle tanker som lige kommer til mig. - Ordene “Alt er såre godt” betragter jeg selv som, at hvis der er en slags mening med livet, så må alt være såre godt; dvs. dybest set. Hvis der ikke er nogen mening overhovedet, så stiller sagen sig vel anderledes. -Hvad denne mening så måtte være, det kan alle så at sige finde ud af i plenum i fællesskab ved sammen lignende studier osv. i Theosophical Society.

Rasmus, du skrev:
“Jeg bliver også lidt forvirret når man indenfor Theosophical Society lægger så meget vægt på konceptet om tankefrihed, for når jeg læser f.eks. Den Hemmelige Lære så oplever jeg det som en doktrin der skal følges af teosoffer.”

Morten Nymann siger:
Interessante ord. Hvor i den Hemmelige Lære står der at man – skal – følge en bestemt teosofisk doktrin? Angiv meget gerne et sidetal.

Husk på at Den Hemmelige Lære blot er H. P. Blavatsky’s egen opfattelse af hvad teosofi er. Det er ikke organisationen Theosophical Society's opfattelse, for organisationen har i sig selv ingen opfattelse, da den har et koncept for tankefrihed. (Se f.eks. Den Hemmelige Lære, bind 2, s. 640: ” Ingen sand teosof, fra den mest uvidende op til den mest lærde, burde hævde ufejlbarlighed med hensyn til noget som helst han måtte sige eller skrive om okkulte forhold.”)

Hvis du har ret Rasmus, så er H. P. Blavatsky i så fald i modstrid med hendes egne opfattelser angivet i følgende artikel:
”Philosophers and Philosophicules”, udgivet 1889 af H. P Blavatsky. (Læs blot de første tre sider, heller bare hele artiklen).
http://www.katinkahesselink.net/blavatsk...es/v11/y1889_060.htm

Lad mig søge at uddybe:
Problematikken synes at være at forstå at ordet ”Teosofi” oprindeligt i begyndelsen i Theosophical Society blev defineret som en bestemt videnskab: Den oplevelelses-orienterede efterforskning efter lærdom om visdom, herunder også den højeste mulige visdom, - dvs. teosofi, theosophy, og theosophia. Denne videnskab har hvert enkelt menneske sin helt egen opfattelse af og er fri til at fremlægge sine egne forsknings-resultater (eller almene opfattelser eller ualmindelige opfattelser) om denne videnskab i Theosophical Society. Denne videnskab er altså en ramme og ikke en lære som man kan angive i et par bøger eller ti eller fyrre. Ordet teosofi blev altså forstået som en generisk betegnelse for en videnskab om visdom og dermed om livet og altruisme. Lidt lige som biologi som jordnær videnskab beskæftiger sig med de fysiske former for liv uden at man dermed har konkluderet at alle som forsker i det – for eksempel - absolut skal godtage opfattelsen, at der findes mørkt stof bestemte steder mellem cellernes molekyler; noget som ligner nutidens videnskabsfolks teorier, dvs. teorier fra så kendte folk som Roger Penrose og Stuart Hameroff.

Men, på grund af tidens tand er der i dag hovedsagelig to definitioner af ordet teosofi som bruges.

For ordet teosofi dækker også i dag en slags løs betegnelse over x antal forfatteres skriverier og påstande om hvad teosofi er. Der kan være en eller flere forfattere som angives som grundlaget man tager udgangspunkt i, og det er ofte nogle af de forfattere som var med i de første 50-70 år i Theosophical Society. Og en forfatter er ofte den primære, hvis flere er involveret, men ikke altid.

Forvirringen opstår, tilsyneladende blandt andet, når de enkelte som skriver om teosofi ikke tydeligt gør det klart hvilken definition de bruger af ordet teosofi. H. P. Blavatsky var efter min opfattelse ikke den som gjorde sig mest umage med det. Og i artiklen ovenfor indrømmer hun det på en måde. (Sådan oplever jeg det til dels.) Men, på grund af det første formål af de tre formål i Theosophical Society indebærer tankefrihed (respekten for andres religiøse opfattelser, lige som respekten for hudfarve og køn osv. også er med i første formål), så syntes det på H. P. Blavatsky’s tid måske lidt overflødigt at nævne dette hele tiden.

Vigtigt synes følgende: --- Det sjove er at de fleste – såkaldte åndeligt søgende eller interesserede – i dag ikke syntes at have nævneværdige problemer med at forske i og filosofere mellem deres medmennesker over forskelle på hudfarve og forskellen på køn og de etiske implikationer der er involveret der. Man kan i sådanne tilfælde sagtens være i stue sammen. Men når vi taler om respekten for andres religiøse opfattelser – og at mødes i fællesskab om meningen med livet for at give andre og for at lære af hinanden – så blokerer folk voldsomt. Mærkeligt eller...? Det synes som om at hovedet så at sige ofte at falder ned på gulvet og triller af sted. Hvor blev etikken af spørger vi? Det enkelte menneske har ikke etik nok endnu til at være i stue med folk med andre religiøse opfattelser synes svaret tit at være. Eller så blokerer den enkeltes angst det i det være i stue med andre med andre religiøse opfattelser end de folk som tiltaler dets egen navle. (Angsten for de negative kræfter kan også være stor. Men alligevel går mennesket rundt på gaden og ned af strøget og handler ind næste dag, og møder mange mennesker med vidt forskellige baggrunde og ukendte baggrunde.) Disse to forhold synes centrale i denne forbindelse, selv om der kan være flere.

Det er tankevækkende forhold synes jeg.


Det er hvad jeg umiddelbart har om dette emne.
Jeg håber, at du kan bruge det?

Det kan være at jeg tager fejl i noget af det jeg skriver, så kom bare med nogle forbedringer, hvis du har nogen.

(Se eventuelt også definitionen af ordet ”teosofi” på den internationale hjemmeside for Theosophical Society. - www.ts-adyar.org/content/about-theosophy – Men hold godt øje med den side. For den er blevet ændret de sidste par år. Det er altid vedtægterne som er de centrale mere end denne hjemmeside. Se også hjemmesidens privacy policy: www.ts-adyar.org/content/privacy)

de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 09/10/2017 11:17 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 10/22/2017 11:24 #161242

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle læsere

Mine opfattelser er:

Lige en indskudt sætning eller to.

Her er kort et uddrag fra et brev som den såkaldte Mester KH angives at have skrevet.
Det er faktisk Mahatmabrev Nr. 1 til teosoffen A. P. Sinnett i A. T. Barker's bog.

"Med hensyn til menneskets natur generelt, så er den, den samme nu som den var for en million år siden: Fordomme baseret på selviskhed; en generel uvillighed til at opgive den etablerede tingenes tilstand med henblik på nye måder at leve på og tænke på — og okkulte studier er nødvendige med hensyn til dette og meget mere; stolthed og stædig modsætten sig Sandheden hvis den forstyrrer deres tidligere opfattelser af tingene — sådan er karakteristikken i vores tidsalder, og især i den mellemste og de lavere klasser. Hvad ville resultaterne blive af de mest forbavsende fænomener, hvis vi formoder at vi gav tilslutning til at de blev frembragt? Uanset hvor succesfuld, så ville faren gro i proportion med succes. Intet valg ville snart være tilbage end at fortsætte, i evig crescendo, eller falde ned i denne endeløse kamp med fordomme og uvidenhed dræbt af jeres egne våben. Test på test ville være nødvendige og ville være nødt til at blive udført; med ethvert efterfølgende fænomen forventet at være mere fantastisk end det forudgående. Din daglige bemærkning er, at ingen kan forventes at tro med mindre han bliver et øjenvidne. Ville et menneskes livslængde være tilstrækkeligt til at tilfredsstille hele verdenen af skeptikere? Det kan måske være en let ting at forøge det oprindelige antal af troende i Simla til hundreder og tusinder. Men hvad med de hundrede vis af millioner som ikke kan blive gjort til øjenvidner? De uvidende — ude af stand til at fatte eksistensen af de usynlige kræfter — vil måske en dag give luft for deres vrede overfor de synlige menneskers arbejde; de højere og uddannede klasser vil som altid fortsætte med ikke at tro, og rive den enkelte i småstykker lige som før. Fælles med mange, bebrejder du os for vores store hemmeligholdelse. Alligevel ved vi noget om menneskets natur som lange århundreders oplevelse — ja, tidsaldre — har lært os. Og, vi ved, at så længe at videnskaben har behov for at lære, og en skygge af religiøs dogmatisme lever videre i hjerterne hos befolkningerne, så er verdens fordomme nødt til at blive bekæmpet skridt efter skridt, ikke forhastet."
(Fed skrift tilføjet.)
http://www.phx-ult-lodge.org/mahatma_letters.htm

Så ifølge Mester KH er der ikke sket meget med os mennesker i millioner af år.
At sige at vi har forandret os meget de sidste 20 år synes ikke at holde stik. For vi har i de sidste 70 år aldrig før slået så mange mennesker ihjel i krige. Og det er ikke blevet mindre de sidste tyve år så vidt jeg kan aflæse tallene.
Det eneste vi er lykkedes med er at opfinde en masse farlig teknologi, uden at blive mere hjertelige. Eller skal vi sige, at der findes to grupper. Den ene søger et paradigmeskifte til det bedre, og den anden ønsker den negative vej med flere våben til at afskrække andre med, med vold og krig som konsekvens, og depression og angst og aggression som konsekvens.

Angst fører til vrede, vrede fører til had, og had fører til lidelse, sagde den lille kloge Yoda i filmen.de hjerteligste hilsner
Morten Nymann

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 12/07/2017 11:23 #161516

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle læsere

Mine opfattelser er:

Sidste nyt...

Ojai Valley, er området hvor den mystiske teosofiske filosof J. Krishnamurti levede i en længere periode, og hvor det berømte teosofiske relaterede Krotona Institute findes i dag efter at det blev rykket væk fra Hollywood.

Jeg er lige blevet gjort opmærksom på at - at dette område Ojai Valley lige nu og her er truet af ildebrande i området. Den samlede betegnelse er "Thomas Fire". For der er flere ildebrande i andre områder også nær Los Angeles. Det hele nævnes mange steder i aviser i USA og andre lande, og på youtube.

Her er nogle af nyhederne:

Torsdag 7. december
For eksempel nær:
* Oak View - Boundary of California 33, Creek Road and Hermosa Road
* Upper Ojai Valley - California 150 from Dennison Grade east to Osborne Road and all residences north
* Upper Ojai Valley (West) - California 33 - Matilija Canyon
Track the key details on Southern California’s fires

Ojai Valley Inn som ligger lige over på den anden side af hovedvejen i forhold til Krotona Institute ca. 1 kilometer væk har været lukket ned pga. af branden i forgårs. Men, de skulle være åbenet igen enten i dag eller i morgen. Og Oak View nævnt ovenfor ligger lige syd for Krotona Institute.

Los Angeles Times i går 6. december:
"At Meditation Mount in the Upper Ojai Valley, the fire burned one building and damaged the group’s gardens, according to the organizations Facebook page. Meditation Mount announced the fire damage on its Facebook page and showed a photo from last year of their idyllic campus, asking followers: “Hold *this* Mount in your heart as you cultivate love and compassion.”"
(www.latimes.com/local/california/la-me-l...-20171207-story.html) Der står mere i artiklen om emnet.

En del af jer har sikkert hørt om Meditation Mount (Her er facebook for Meditation Mount).


Her er et kort som viser hvordan det så ud i går onsdag d. 6.december.
Men ilden er rykket tætter på siden i går.
www.trbimg.com/img-5a2822d8/turbine/la-1...lg93rjbko-snap-image

Da Ojai Valley er et meget værdsat natur-område og område for turister, så kæmper brandfolkene især for at undgå at ilden spreder sig til dette område.

Jeg skrev disse ord, da jeg tænkte at det måske kunne have nogle åndeligt søgende hjertelige menneskers interesse at vide dette.de hjerteligste hilsner
Morte Nymann
Sidste redigering: 12/07/2017 11:33 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 12/08/2017 15:47 #161522

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle medlemmer af forummet

Kan det være rigtigt at mit indlæg lige ovenfor som jeg satte på i går her på forummet, at det slettes under listen for "Seneste Emner" eller "Seneste Indlæg" på forummet efter kun 1 enkelt dag? Og det samme med andre indlæg fra andre medlemmer?
Det er sandelig en besynderlig ting der foregår på dette forum.

Jeg skriver dette med et håb om et bedre forum.
Jeg opretter måske en tråd om dette et andet sted, hvis dette besynderlige forhold fortsætter.

Det er jo vanskeligt at etablere sprudlende udvekslinger på forummet når den slags sker med mellemrum.
Undskyld at jeg skriver denne kritiske bemærkning.
Men, hvilke hensigt har folkene bag forummet med en sådan måde at drive forummet på?

de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/08/2017 15:47 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 12/17/2017 00:42 #161566

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle læsere

Mine opfattelser er:

Jeg har fået nyt fra folk der bor direkte på det esoterisk-teosofiske Krotona Institute og nær J. Krishnamurti's cottage Pepper Tree Retreat. Begge steder er intakte. Men er påvirket at mængden af sod fra atmosfæren i området. Luften er stadig fyldt med sod eller smog pga. af branden i området.
Så på den måde er der godt nyt.

De forskellige andre New Age grupper i Ojai Valley fik jeg ikke info om umiddelbart.
Jeg skriver disse ord, fordi det måske har nogle åndelige søgendes interesse.de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 12/17/2017 00:45 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 01/02/2018 14:51 #161810

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle interesserede læsere

Mine opfattelser er:

Lige en kort note.
LIGE NU er der jo Generalforsamling i Theosophical Society i Adyar Indien. I dagene D. 31. December 2017 til d. 5. Januar 2018. Følgende video er blevet udgivet på Youtube fra TS Generalforsamlingen her i dag for få timer siden.

Day-3: Panel Discussion


Start ved 1 time 33 minutter og 20 sekunder, hvor den sjove og flinke mand Jan Nicholas Kind får folk til at slukke deres mobil-telefoner helt indledende. Og lad så videoen køre der fra. Der er nemlig ikke noget reelt indhold før.
Det er en længere Panel Debat med Formanden Tim Boyd og 4-5 andre, hvor de svarer på nogle meget gode spørgsmål om hvad der adskiller TS fra andre organisationer, og hvordan vi får flere unge medlemmer med. Hvilke metoder der kan søges brugt med succes, og andre spørgsmål. Meget meget spændende. Videoen er på flere timer. Og den giver et godt indblik i hvad Theosophical Society handler om for en del af de som er interesseret i emnet.

_______
Der er forskellige veluddannede og intelligente foredragsholdere de forskellige dage på Generalforsamlingen i Theosophical Society. I går var der en meget klog mand som kan så meget som mere end 20 sprog, og som er en meget dygtig specialist i de gamle skrifter de Indiske Vedaer og andre ting. Han hedder Lokesh Chandra
https://en.wikipedia.org/wiki/Lokesh_Chandra -
Her er en mere udførligbiografi: https://www.sanchiuniv.edu.in/pdf/Lokesh%20Chandra%20CV.pdf (Citat: "Prof. Lokesh Chandra collaborated with his father Prof. RaghuVira and completed the ìNew Tibeto-Mongol
Pantheonî in 20 volumes. It provides a wealth of information on the unexplored aspects of the iconographic art of
trans-Himalayan Asia as far as the Siberian and Volga regions." Og mange andre bind, også nogle for mongoliet. Han kan mange sprog den mand.)
Han er søn af den vidt berømte Indolog Prof. Raghu Vira (https://en.wikipedia.org/wiki/Raghu_Vira). Vegetar til fingerspidserne lader det til. Et meget spændende foredrag, hvor han fortæller at folk fra Sydindien (Tamil Nadu distriktet) stod for guldminer i sydafrika før kristi fødsel, endda tusinde år før. Der er klare beviser på det siger han. (Se ca. 21 minutter inde i videoen. Den hedder Day-2: Besant Lecture). Sydinderne var specialister i guldmine drift ser det ud til. Og andet spændende. H. S. Olcott skrev også om at der var samhandel mellem Indien og Afrika i gamle dage.

Her er foredraget med ham. Det begynder ved 1½ minut inde i videoen.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 01/02/2018 14:58 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 01/09/2018 13:11 #161953

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle læsere

Mine opfattelserer:


Den Gud de dogmatiske Kristne ønsker at man skal else af hele sit hjerte og hele sin sjæl er en Gud som sender folk ned i et evigt Helvede med evig tortur. En sådan Gud er der ikke mane som synes er en god Gud.

Til de som endnu ikke kan forstå hvorfor Theosophical Society ifølge dets med-grundlægger H.P. Blavatsky er opposition til ortodoks Kristendom og dogmatisk Kristendom så kan følgende artikel måske være en god hjælp. Og de som læser dem kan måske med fordel et øjeblik overveje om de selv ligner Biskoppen som brevet er sendt til.


LUCIFER TO THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY, GREETING! *
" With their present ideas and knowledge, professing Christians are not prepared to undertake a critical examination of their faith, with a promise of good results. Its inevitable effect would be to paralyze rather than stimulate their dormant religious sentiments; for biblical criticism and comparative mythology have proved conclusively—to those, at least, who have no vested interests, spiritual or temporal, in the maintenance of orthodoxy—that the Christian religion, as it now exists, is composed of the husks of` Judaism, the shreds of paganism, and the ill-digested remains of gnosticism and neo-platonism. This curious conglomerate which gradually formed itself round the recorded sayings (`) of Jesus, has, after the lapse of ages, now begun to disintegrate, and to crumble away from the pure and precious gems of Theosophic truth which it has so long overlain and hidden, but could neither disfigure nor destroy. Theosophy not only rescues these precious gems from the fate that threatens the rubbish in which they have been so long embedded, but saves that rubbish itself from utter condemnation; for it shows that the result of biblical criticism is far from being the ultimate analysis of Christianity, as each of the pieces which compose the curious mosaics of the Churches once belonged to a religion which had an esoteric meaning. It is only when these pieces are restored to the places they originally occupied that their hidden significance can be perceived, and the real meaning of the dogmas of Christianity understood. To do all this, however, requires a knowledge of the Secret Doctrine as it exists in the esoteric foundation of other religions; and this knowledge is not in the hands of the Clergy, for the Church has hidden, and since lost, the keys.

Your Grace will now understand why it is that the Theosophical Society has taken for one of its three “objects” the study of those Eastern religions and philosophies, which shed such a flood of light upon the inner meaning of Christianity; and you will, we hope, also perceive that in so doing, we are acting not as the enemies, but as the friends of the religion taught by Jesus—of true Christianity, in fact. For it is only through the study of those religions and philosophies that Christians can ever arrive at an understanding of their own beliefs, or see the hidden meaning of the parables and allegories which the Nazarene told to the spiritual cripples of Judea, and by taking which, either as matters of fact or as matters of fancy, the Churches have brought the teachings themselves into ridicule and contempt, and Christianity into serious danger of complete collapse, undermined as it is by historical criticism and mythological research, besides being broken by the sledge-hammer of modern science.

Ought Theosophists themselves, then, to be regarded by Christians as their enemies, because they believe that orthodox Christianity is, on the whole, opposed to the religion of Jesus; and because they have the courage to tell the Churches that they are traitors to the MASTER they profess to revere and serve? Far from it, indeed. Theosophists know that the same spirit that animated the words of Jesus lies latent in the hearts of Christians, as it does naturally in all men’s hearts. Their fundamental tenet is the Brotherhood of Man, the ultimate realisation of which is alone made possible by that which was known long before the days of Jesus as “ the Christ spirit.” "
(H.P. Blavatsky Collected Writings, Volume 8, p. 271-273)
http://www.katinkahesselink.net/blavatsk...les/v8/y1887_039.htm


Hvis det kniber med det engelske oversætter jeg gerne det ovennævnte uddrag.
Læs hellere hele artiklen, det kan være sundt at gøre.

de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 01/09/2018 13:14 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 01/13/2018 10:53 #161981

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej alle læsere

Mine opfattelser er:

Her er så på dansk hele artiklen: "LUCIFER" TO THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY, GREETING!"

Den ligger på min egen hjemmeside i linket lige nedenfor.

"LUCIFER" TIL ÆRKEBISKOPPEN AF CANTERBURY, VÆR HILSET!
www.global-theosophy.net/filer/Lucifer_t...ury_Hilsen_DANSK.pdf

(Læg nøje mærke til at overskriften på artiklen ("LUCIFER" TIL ÆRKEBISKOPPEN AF CANTERBURY, VÆR HILSET!) har ordet "Lucifer" i citationstegn. Det skyldes sikkert en leg med ord. For ordet "Lucifer" betød og betyder stadig enten planeten Venus, eller "Fristeren," dvs. djævlen set med Kristne øjne. Men for nogle med et filosofisk sind, der kan alt vi møder på vores vej være en Frister eller en Fristelse, selv det som vi selv mener er godt eller er det Guddommelige – og – lige så vel det modsatte. Det er kun ved at ignorere denne sandhed at man måske risikerer at misforstå den dybe etiske hensigt med overskriften på artiklen.)

Et mindre uddrag fra artiklen:

"LUCIFER" TIL ÆRKEBISKOPPEN AF CANTERBURY, VÆR HILSET!
"Teosoffer, har derfor respekt for alle religioner, og for de har dyb beundring for Jesus'
religiøse etik. Det kunne ikke være anderledes, for disse læresætninger som er
overleveret til os er de samme som dem hos Teosofien. Så vidt, derfor, som den
moderne Kristendom kan godtgøre sin påstand at den er den praktiske religion
undervist i af Jesus, så er Teosofferne med den i hjertet og i sindet. Så vidt som den
går imod disse etiske forhold, så er Teosofferne, klart og enkelt dens opponenter.
Enhver Kristen kan hvis han vil, sammenligne Bjergprædikenen med hans kirkes
dogmer, og den ånd som gennemsyrer den, med de principper som animerer denne
vores Kristne civilisation og styrer hans eget liv; og derefter vil han være i stand til
for sig selv at vurdere hvor meget Jesus' religion indgår i hans Kristendom, og på
grund af dette hvor vidt, han og Teosofferne er enige. Men Kristne som erklærer
deres tro, især præstestanden, søger at undgå at fortage denne sammenligning. Lige
som købmænd der er bange for at opdage at de er gået bankerot, så synes de at frygte
opdagelsen af uoverensstemmelser i deres beretninger som ikke kunne godtgøres ved
at placere materielle aktiver som modregning for åndelige forpligtigelser.
Sammenligningen mellem Jesus' lære og kirkernes doktriner har, imidlertid været
foretaget hyppigt – og ofte med stor lærdom og kritisk skarphed – både af de som
ville afskaffe Kristendommen og de som ville reformere den; og det samlede resultat
af disse sammenligninger, hvilket deres Nåde må være fuldt ud klar over, viser at på
næsten ethvert punkt er kirkernes doktriner og de Kristnes praktiseringer i direkte
modsætning til Jesus' lære
. "
.......
"Det er derfor let at forstå, at Teosofferne ikke ønsker at have noget at gøre med Den
Romersk Katolske Kirkes politik med hensyn til at forbyde, eller de Protestantiske
kirke med hensyn til at afskrække, enhver sådan ransagelse ind i meningen i de
"Kristne" dogmer som ville svare til de esoteriske studier i andre religioner. Med
deres nuværende ideer og viden, så er Kristne udbredere af troen ikke indstillet på at
foretage en kritisk undersøgelse af deres tro, med et løfte om gode resultater. Dens
uundgåelige resultat ville snarere være at paralysere end at stimulere deres hvilende
religiøse følelser; for bibel-kritik og sammenlignende mytologi har endegyldigt bevist
– i det mindste for de som ikke har betydelige, åndelige eller midlertidige, interesser i
vedligeholdelsen af ortodoksi – at den Kristne religion, som den nu eksisterer, er
bestående af Jødedommens avner, den paganske tros pjalter, og de skidt-fordøjede
efterladenskaber fra gnosticismen og neo-platonismen. Dette besynderlige
konglomerat som gradvist dannede sig selv rundt om Jesus' optegnede lignelser
(λογια) er, nu, efter tidsalderens forløb, begyndt at disintegrere, og smuldre væk fra
Teosofisk sandheds rene og dyrebare skatte, som det så længe har dækket over og
skjult, men som det hverken kunne vansire ej heller ødelægge. Teosofi ikke kun
redder disse dyrebare skatte fra den skæbne som truer skidtet hvor i de så længe har
været begravet, men redder endda også dette skidt fra fuldkommen fordømmelse; for
den viser at resultatet af bibelsk kritik er langt fra den ultimative Kristne analyse, lige
som hver af brikkerne som udgør de besynderlige mosaikker i Kirkerne en gang
tilhørte en religion som havde en esoterisk mening. Det er kun når disse brikker
genoprettes til de pladser de oprindeligt okkuperede at deres skjulte betydning kan
forstås, og den virkelige mening med Kristendommens dogmer kan forstås. At gøre
alt dette, nødvendiggør imidlertid en viden om den Hemmelige Lære sådan som den
eksisterer i det esoteriske grundlag i andre religioner; og denne viden er ikke i
hænderne på Præstestanden, for Kirken har skjult, og efterfølgende, mistet nøglerne
her til.
Deres Nåde vil nu forstå hvorfor det er at the Theosophical Society som en af dens tre
"formål" har taget studiet af disse Østlige religioner og filosofier, som kaster en sådan
flodstrøm af lys på Kristendommens indre betydning; og du vil, håber vi, også forstå
at vi ved at gøre dette, så handler vi ikke som fjender af, men som venner af
religionen undervist i af Jesus – i realiteten, af sand Kristendom. For det er kun ved
studiet af disse religioner og filosofier at Kristne nogensinde kan nå frem til en
forståelse af deres egne trosopfattelser, eller se den skjulte mening bag lignelserne og
allegorierne som Nazaræren fortalte om de åndelige krøblinge i Judæa, og ved antage
dem, enten som bogstavelig sandhed eller som fantasier, så har Kirkerne bragt selve
læresætningerne ind i latterliggørelse og foragt, og Kristendommen i alvorlig fare for
fuldkommen kollaps, undermineret som den er af historisk kritik og mytologisk
efterforskning, ud over at være slået itu af den moderne videnskabs forhammer.
Bør Teosofferne, så, anses for at være de Kristnes fjender, fordi de mener at ortodoks
Kristendom, stort set, er i opposition til Jesus' religion; og fordi de har modet til at
fortælle Kirkerne at de er bedragere overfor den MESTER de erklærer deres tro på at
de beundrer og tjener? Langt fra, sandelig. Teosoffer ved at den samme ånd som
animerede Jesus' ord ligger latent i de Kristnes hjerter, lige som den gør det naturligt i
alle menneskers hjerter. Deres grundlæggende læresætning er Menneskehedens
Broderskab, hvis ultimative realisering alene kan muliggøres ved det som var kendt
længe før Jesus' dage som "Kristus ånden." Denne ånd er selv nu potentielt til stede i
alle mennesker, og den vil blive bragt til live når menneskerne ikke længere
forhindres i at forstå, værdsætte og sympatisere med hinanden på grund af barrierer af
strid og had frembragt af præster og prinser. Vi ved at de Kristne i deres liv hyppigt
løfter sig op over deres Kristendoms niveau. Alle Kirker indeholder mange noble,
selv-opofrende, og virtuose mænd og kvinder, ivrige efter at gøre godt i deres
generation i overensstemmelse med deres lys og muligheder, og fyldt med
aspirationer hen mod højere ting end de jordiske – tilhængere af Jesus på trods af
deres Kristendom. Teosofferne føler den største sympati for sådanne mennesker; for
kun en Teosof, eller en person med deres Nådes delikate følsomhed og teologiske
lærdom, kan retteligt værdsætte den umådelige vanskeligheder som den blide plante
med naturlig fromhed er nødt til at kæmpe med, mens den borer dens rod ned i den
Kristne civilisations ubevægelige jord, og søger at blomstre i teologiens kolde og
tørre atmosfære."
.......
" Kirkerne har aldrig lært mennesker nogen anden eller højere
grund til hvorfor de skulle blive retfærdige og venlige og sandfærdige andet end
håbet om belønning og angsten for straf, og når de giver slip på deres tro på
Guddommeligt lune og Guddommelig uretfærdighed så ødelægges grundlaget for
deres moral. De har end ikke naturlig moral de bevidst kan falde tilbage til, for
Kristendommen har lært dem at betragte den som værdiløs på baggrund af
menneskets naturlige fordærvethed. Derfor bliver egen-interesse det eneste motiv for
adfærd, og angsten for at blive opdaget, den eneste afskrækkelse fra umoralsk adfærd.
Og således, med hensyn til moral så vel som med hensyn til Gud og sjælen, så
skubber Kristendommen mennesker væk fra vejen som fører til viden, og kaster dem
ned i afgrunden af utroskab, pessimisme og umoral. Det sidste sted hvor mennesker
nu vil lede efter hjælp imod livets onder og elendigheder er Kirken, fordi de ved at
byggeriet af kirker og gentagelserne af litanier (bestemte Kristne bønner; tilføjelse)
hverken har indflydelse på Naturens kræfter ej heller nationernes råds forsamlinger;
fordi de instinktivt føler at da kirkerne godtog princippet for hensigtsmæssighed så
mistede de deres magt med henblik på at bevæge menneskers hjerter, og kan nu kun
handle handle på det ydre plan, som støtter til politimanden og politikeren. "
www.global-theosophy.net/filer/Lucifer_t...ury_Hilsen_DANSK.pdf

En kort kommentar til artiklen:
Ærkebiskoppen af Canterbury var leder af den såkaldte Engelske Kirke (The Church of England). Man kan vel omtrent kalde denne gren af Kristendommen et miks af Den Katolske Kirke og Protestanterne, placeret sådan et sted midt imellem. Den daværende Ærkebiskoppen af Canterbury var, så vidt jeg kan læse, rent faktisk kort forinden i oktober 1887 blevet kritiseret af andre biskopper for at have tilladt kvinder at spå folk lige udenfor kirken med henblik på at skaffe donationer til den efterhånden skrantende kirkelige økonomi. Dette gør artiklen endnu mere interessant i mine og måske andres øjne.

Til de kritikere som jeg ofte møder på min vej:
Til de som mener at denne artikel er et udtryk for såkaldt gammel energi burde måske se sig selv i et spejl og holde op med at fremføre en Kristen energi, (altså hvis de gør det), som er meget mere end fem århundreder ældre end den ovennævnte artikel. En artikel som bestemt er relevant den dag i dag. (Desværre har Kristendommen i den dogmatiske udgave ikke forandret sig meget til det bedre kunne man sige.)
Yderligere så kan de forskellige kritikere fremlægge en artikel som er endnu bedre og som er et udtryk for den nye energi de mener er så vigtig, hvis altså deres kritik betyder så meget for dem.

Alt det ovennævnte er blot mine opfattelser, og jeg støtter endda kun næsten alt i artiklens indhold.

Jeg håber, imidlertid, at denne artikel vil sætte sig mindste lige så dybe spor i læserens indre hjertecenter som den satte sig i mit. Jeg mener det af hele mit gode hjerte.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 01/13/2018 10:54 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 05/12/2018 23:18 #163118

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
IKKE EN FLYVENDE TEKOP - men - en MATERIALISERET TEKANDE.


Her er et foto af den berømte - tepotte - som H. P. Blavatsky materialiserede til det meget dygtige og forbløffede Spiritistiske medium Mary Hollis Billing (1837-1908):

Fotoet af tepotten er taget fra en af de mange udstillinger som med mellemrum afholde i Theosophical Society. teosofisk-selskab.dk/diverse-billeder-og...cal-society-galleri/

Historien om begivenheden og andre lignende er angivet af Mary Hollis Billings selv i et brev kort efter: Madame H.P. Blavatsky by Mrs. Mary J. Hollis-Billing.
[Reprinted from the journal: The Medium and Daybreak (London),[url=http://www.iapsop.com/archive/materials/medium_and_daybreak/medium_and_daybreak_v10_n507_dec_19_1879.pdf] December 19, 1879, pp. 796-7[/url]. Her er linket til en scannet kopi af den offentlige artikel.]

Nogle synes sikkert at den slags nødvendigvis må være fup.
Men, nogle af os ved bedre, og tror ikke kun.


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Vedhæftninger:
Sidste redigering: 05/12/2018 23:29 af Khidr7.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 05/13/2018 12:24 #163120

 • Abel
 • IKKE ONLINE
 • Indlæg: 948
alt for mange tror de ved,
Hvilken sand elendighed!
Visdom bliver ikke sand,
selv om kanden holder vand.
Men er Blavatsky nu en laban?
når jeg sir; made in japan
Var hun mon mer til dramatik?
end til så fin en keramik.
Sidste redigering: 05/13/2018 12:26 af Abel.

Sv: Alt om Teosofien og The Theosophical Society 05/13/2018 14:11 #163121

 • Khidr7
 • ER ONLINE
 • Indlæg: 1942
Hej Abel

Mine opfattelser er:

Tak for dit poetiske bidrag i en tråd som kun få synes at se en værdi i.
Du synes at fremlægge en tvivlende opfattelse, og det synes jeg er helt forståeligt. Og jeg mener at en kritisk stillingtagen er vigtig.

Hvis jeg skulle søge at give et dybere hint, så synes det interessant at så vældig mange medmennesker på H. P. Blavatsky's tid officielt gav udtryk for at de havde oplevet hende udføre de mest bemærkelsesværdige fænomener. Der ud over at H. P. Blavatsy bestemt ikke kan kaldes uintelligent på trods af at hun faktisk ikke havde nogle reel universitets-udannelse.

Vi taler som regel om veluddannede folk, og folk som havde penge nok og som derfor ikke umiddelbart kan regnes for lette at købe for penge. Folk der kan nævnes er A. P. Sinnett (journalisten), H. S. Olcott (advokat og journalist), Constance Wachtmeister (grevinde), Marie Caithness (grevinde og en af de allerrigeste i Frankrig den gang), George Thibaut (Professor i Indologi m.m.), A. O. Hume (Ornitologiens Fader i Indien, senere grundlægger af den Indiske National Congress), Frederic W. H. Myers (poet og med-grundlægger af det parapsykologiske SPR), Sir William Crookes (Formand for Kemi Foreningen, og opdager af plasma stoffets fjerde tilstand m.m.), Mary Hollis Billing (en af de mest kendte Spiritistiske mediums den gang) og mange andre. Lod så veluddannede og intelligente medmennesker sig snyde alle sammen?

Flere af dem skriver i private breve til andre at de oplevede at disse fænomener blev udført af H. P. Blavatsky næsten hver dag. Men, på de tidspunkter hvor der kom Kristne og andre Farisæere på besøg og som kun kom for at kritisere og håne, så ophørte fænomenerne med at forekomme. For H. P. Blavatsky kastede selvfølgelig ikke perler for svin eller lignende.

H. P. Blavatsky havde allerede som barn hendes evner siger hun
selv. I et brev til teosoffen Franz Hartmann, 3. April 1886, skrev
hun:

"Jeg blev sendt til Amerika med vilje og sendt til Eddy'erne.
Der mødte jeg Olcott forelsket i ånderne. . . . Jeg blev bedt
om at vise ham at åndelige fænomener uden okkultismens
filosofi var farlig og vildledende. Jeg beviste overfor ham at
alt det mediums kunne gøre gennem [såkaldte] ånder, det
kunne andre gøre medbrug af viljen uden overhovedet nogen
brug af ånder; at klokkelyde og tanke-aflæsning, bankelyde
og fysiske fænomener, kunne blive opnået af enhver som
havde evnen til at handle i hans fysiske krop gennem hans
astrale legeme; og jeg havde denne evne lige siden jeg var
fire år gammel, hvilket hele min familie ved. Jeg kunne
tilsyneladende få møbler til at bevæge sig og ting til at flyve,
og mine astrale arme som støttede dem forblev usynlige"
(Se tidsskriftet Path, Marts 1896, p. 368-373. "The Incidents in the Life of
Madame Blavatsky," af A. P. Sinnett, 1886, p. 25, p. 34- 35, p.
41-42.)

Eksempler på H. P. Blavatsky’s forskellige typer af evner:
1. Bankelyde eller "Raps" ud af den blå luft. Der er utallige eksempler på dette fra mange vidner til at hun udførte dem. Nogle gange var det intelligente raps, som kunne svare ja og nej og på andre måder kommunikere.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 82)
2. Klokkelyde i den tomme luft.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 188)
3. Viden om begivenheder der foregik langt væk.
(Se Wachtmeister "Reminiscences of H. P. Blavatsky", og Den Hemmelige Lære, 1888, p. 149.)
4. Tilsyneladende evnen til at dematerialisere sig selv.
a) Og Blavatsky kunne meget mærkeligt blive fundet enten dybt sovende eller halvt sovende bag enhver låst dør som hun ikke burde kunne være kommet ind af; og hun forsvandt også flere
gange lige så mysteriøst om dagen(!); jf. lillesøster Vera's bog som A. P. Sinnett citerer på en tid hvor nogle af huset tjenere stadig levede og kunne verificere det hele.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 34)
b) Muligvis også på denne her side i den angivne reference. Hun angiver her at hun sommetider er et helt andet menneske i et helt andet land, med en helt anden personlighed som ikke i sin bevidsthed ved hvem H. P. Blavatsky er, selv om hendes indre jeg ved det. Og ved en begivenhed så nogle tjenere hele to – fysiske - udgaver af H. P. Blavatsky.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 147-148, p. 149-150)
c) H. S. Olcott (1832-1907), med-grundlægger af Theosophical Society angiver et lignende eksempel hvor H. P. Blavatsky forsvinder ud af den blå luft ved et besøg Karli Grotterne i Indien.
(Se "The Count de Saint-Germain And H.P.B. – Two Messengers of the White Lodge", The Theosophist July 1905.)
d) Hun skriver her at hun vil forsøge at vise sig i sin "dublet" skikkelse eller en kopi af hendes skikkelse for hendes tante Nadja Fadeyev. Så hun havde med sikkerhed denne evne som minimum,
hvis vi går ud fra at hun taler sandt. Om forsøget lykkedes fandt jeg ikke ud af.
(HPB SPEAKS Vol. I, p. 187)
5. Clairvoyante evner. Hun siger hun så hendes Mestre clairvoyant fra barnsben. Hendes familie fortæller også at H. P. Blavatsky ofte talte med usynlige væsner. H. P. Blavatsky fortæller om dette
mange gange. (Se "The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett," p. 150)
Herunder allerede som barn Remote-viewing, hvor hun fandt glemte ting til for andre børn, eller endda de voksne. ("Incidents in the Life of Madame Blavatsky," p. 50-51)
6. Evnen til at materialisere ting. F.eks. en tekande til det spiritistiske Medium som hed Mary Hollis Billing. Og andre eksempler, som at lade en regn af roser falde ned over de tilstedeværende ud af den blå luft. Fremstillingen af en kinesisk tekop. Fremstillingen af en sukker-gribetang. Materialisering af fotografier på papir eller silkeklæde. Materialisering af sider til hendes bog "The Secret Doctrine". Og andet.
("The Medium and Daybreak" (London), December 19, 1879, pp. 796-7. Artikel af Mary Hollis Billing. "Old Diary Leaves" Vol. I p. 345-346. "Old Diary Leaves" Vol. I p. 365-373. "Old Diary Leaves" Vol. II p. 130-132)
7. H. P. Blavatsky's lillesøster omtaler at hun også til tider havde evnen til at stimulere andre mennesker til at blive clairvoyante for en kort tid.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 77-78)
8. Stole der bevæger sig flere meter af sig selv. Bøger der åbner sig af sig selv og begynder at bladre af sig selv. Begivenhederne i Psakov og Skt. Petersborg var der mange vidner på siger H. P. Blavatsky og hendes lillesøster Vera.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 77-78)
9. At kunne aflæse indholdet af breve i uåbnede tilsendte breve i konvolutter. Enten ved at holde konvolutten med brevet i, i hendes hånd eller ved at lægge den på panden. En af H. P. Blavatsky’s favorit-metoder til at motivere skeptikere til at blive åndeligt søgende.
10. Tankeaflæsning evner. Direkte nedskrevne svar på mentale spørgsmål. Hun sagde at hun clairvoyant kunne se tankerne nær personen.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 82-83, p. 86, p. 94-95.)
11. Evnen til at ændre sin hårfarve eller hudfarve efter ønske.
(The Medium and Daybreak (London), December 19, 1879, pp. 796-7. Artikel af Mary
Hollis Billing.)
12. Udskrivning af opskrifter på helbredende kure på Latin. Helbredelser skete senere som følge heraf. HPB helbredte også folk, og altid gratis(!)
13. Lyde af toner af musik i luften, der hvor HPB synes de skulle komme til stede.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 86)
14. Psykometri. En evne H. P. Blavatsky tilsyneladende ikke benyttede ret meget.
(HPB SPEAKS Vol. I, p. 100)

Der er mange flere eksempler som kunne angives. Nævnes skal det, at HPB's mestre som hun sagde sommetider hjalp, de var fysiske mennesker som os selv. Dette er også angivet af A. P. Sinnett i hans biografi som en fodnote fra H. P. Blavatsky selv.
(The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 100)

De fleste bøger ovenfor findes gratis på Internettet. Resten har jeg herhjemme og kan citere fra, hvis det mangles.

Men, H. P. Blavatsky er jo også en af mine favorit forfattere, så det overrasker jo ikke at jeg skriver den slags. At i andre så ikke tør eller ønsker at fortælle om jeres mange eventuelle aversioner imod H. P. Blavatsky er måske blot lidt trist for mig. For mig er H. P. Blavatsky udad til en meget stærkere udgave af Greven af Skt. Germain hvis vi skal parallellisere lidt.

Men, i ønsker sikkert en nutidig demonstration fra en som har disse evner?


de hjerteligste hilsner
Morten Nymann
Sidste redigering: 05/13/2018 14:16 af Khidr7.